domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata


Objekt za dehidracijo blata 007 - Foto: Borut RovščekPROJEKT:
Izgradnja objekta čistilne naprave Tolmin
za dehidracijo blata

SKRAJŠANI NAZIV:
Objekt ČN Tolmin za dehidracijo blata

INVESTITOR:
Občina Tolmin

TERMIN IZVAJANJA:
julij 2012–september 2014


NAMEN:
Projekt ureditve postopka obdelave blata predstavlja nadaljevanje rekonstrukcije tolminske čistilne naprave. Z izvedbo investicije bo dodatno zmanjšan obseg tveganj za okolje.


Objekt za dehidracijo blata 001 - Foto: Borut RovščekVSEBINA:

Osrednji cilj projekta je izgradnja objekta dehidracije, kompresorske postaje ter sprejema grezničnih gošč in blata iz čistilne naprave. Investicija vključuje tudi gradnjo nadstreška deponije blata in dveh bazenov za sprejem nestabiliziranega in stabiliziranega blata ter zunanjo ureditev površin.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:

Skupna vrednost projekta brez davka na dodano vrednost znaša slabih 495 tisoč evrov, od tega pretežni del – več kot 91 % – predstavljajo stroški gradnje, ostalih 9 % pa stroški projektne in investicijske dokumentacije ter stroški strokovnega nadzora gradnje in izvajanja koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. Občina Tolmin je za sofinanciranje investicije iz državnega proračuna pridobila dodatna sredstva, ki so občinam na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) na voljo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Sredstva, načrtovana iz tega naslova, znašajo 398.786,00 EUR in v strukturi virov predstavljajo kar 80,47 %. Preostalih 19,43 % sredstev občina zagotavlja iz proračuna.


AKTERJI IN POTEK:
Projekt je bil zasnovan že v drugi polovici leta 2012, ko je bila izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, v marcu in aprilu 2013 je podjetje ACER Novo mesto d.o.o. izdelalo projektno dokumentacijo, na podlagi katere je podjetje Projekt d.d. Nova Gorica pripravilo tudi investicijski program projekta. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je občina načrt porabe sredstev 21. člena ZFO je predložila 12. aprila 2013, pogodba o sofinanciranju pa je bila sklenjena 30. julija 2013. Za izvajalca del je bilo v juliju 2013 z javnim razpisom izbrano Cestno podjetje Nova Gorica d.d., za vršilca strokovnega nadzora gradnje Projekt d.d. Nova Gorica, za izvajalca koordinacije za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu pa ZI-VP d.o.o. Izvajalec je z deli začel 7. avgusta 2013. Gradnja skladno s terminskim načrtom projekta v obdobju dveh koledarskih let – gradbena dela se izvajajo v obdobju od avgusta 2013 do predvidoma avgusta 2014.
 

Objekt za dehidracijo blata 002 - Foto: Borut Rovšček Objekt za dehidracijo blata 004 - Foto: Borut RovščekObjekt za dehidracijo blata 005 - Foto: Borut Rovšček  

 

 

  

 

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani