domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Lokalne volitve 2014


8. oktober 2014  ► POROČILO O IZIDU VOLITEV

Občinska volilna komisija Občine Tolmin je danes skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/2008 in 83/2012) sprejela Poročilo o izidu lokalnih volitev v občini Tolmin, ki so bile dne 5. oktobra 2014.

Poročilo o izidu lokalnih volitev je na voljo tukaj.

 

18. september 2014  ► RAZGLAS KANDIDATNIH LIST

Občinska volilna komisija Občine Tolmin je danes na podlagi 2. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/2008 in 83/2012) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1), v zvezi z drugim odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah objavila razglas kandidatnih list za lokalne volitve 2014.

Lista kandidatov za župana, liste kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Tolmin in liste kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti Občine Tolmin so objavljene tukaj.

 

20. avgust 2014  ► OBRAZCI ZA KANDIDIRANJE V SVETE KS

Obrazci za kandidiranje v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin so na voljo tukaj.

 

8. julij 2014  SPREJET ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL

Državna volilna komisija je danes na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 1994/2007 – UPB, 45/2008 in 83/2012) sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov občinskih svetov in županov, ki bodo 5. oktobra 2014.

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil je dostopen tukaj.

 

24. junij 2014  RAZPISANE REDNE LOKALNE VOLITVE

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber je danes na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 1994/07 – UPB, 45/2008 in 83/2012) razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov je objavljen v Uradnem listu RS št. 47/2014 z dne 24. junija 2014.

Objava razpisa volitev je dostopna tukaj.
 AKTI, KI UREJAJO LOKALNE VOLITVE


Državni predpisi:

Zakon o lokalnih volitvah – ZLV
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/2008 in 83/2012)

Zakon o volitvah v državni zbor – ZVDZ
(Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1)

Zakon o evidenci volilne pravice – ZEVP-1
(Uradni list RS, št. 1/2007 – UPB)
Na podlagi določbe 42. člena ZEVP-2 se uporablja do začetka uporabe ZEVP-2.

Zakon o evidenci volilne pravice – ZEVP-2
(Uradni list RS, št. 98/2013)

Zakon o volilni in referendumski kampanji – ZVRK
(Uradni list RS, št. 41/2007 in 11/2011, 98/2013)

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
(Uradni list RS, št. 47/2014)

Rokovnik volilnih opravil za lokalne volitve 2014

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Obrazci za podporo volivcev

Obrazci za kandidiranje


Občinski predpisi:

Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Tolmin

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Tolmin v letu 2014

Pogoji organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve (župana, občinski svet) v občini Tolmin v letu 2014, za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Zapisnik o žrebanju plakatnih mest za lokalne volitve 2014 s priloženim prikazom lokacij rednih plakatnih mest in dodatno postavljenih panojev


Akti občinske volilne komisije:

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Tolmin in za volitve članov v svete krajevnih skupnosti v občini Tolmin

Sklep o potrebnem številu podpisov za kandidiranje za župana in občinski svet v Občini Tolmin

Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev v občini Tolmin

Zapisnik 7. seje občinske volilne komisije z dne 10. oktobra 2014

Rezultati volitev v svet KS Dolenja Trebuša
 SPLETNA STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

SPLETNA STRAN MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani