domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Obrazci za kandidiranje v svete krajevnih skupnosti na območju občine Tolmin


Obrazci – kandidiranje:

KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA TREBUŠAobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST DOLJE-GABRJEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA TREBUŠAobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST GRAHOVO OB BAČIobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA-OBLOKEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST IDRIJA PRI BAČIobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNO-SELCEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST LJUBINJobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST MOST NA SOČIobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST PEČINEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST PODBRDOobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST POLJUBINJobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST RUT-GRANTobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST SLAP OB IDRIJCIobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST STRŽIŠČEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVIŠKA GORAobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST TOLMINSKI LOMobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST VOLARJEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST VOLČEobrazec

KRAJEVNA SKUPNOST ZATOLMINobrazec


Obrazec – soglasje kandidata:

Soglasje kandidata h kandidaturi za člana sveta krajevne skupnosti na območju občine Tolminobrazec

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani