domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Razglas kandidatnih list za lokalne volitve 2014

Občinska volilna komisija Občine Tolmin na podlagi druge točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljnjem besedilu: ZLV) (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/2008 in 83/2012) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006 – UPB1), v zvezi z drugim odstavkom 74. člena ZLV, objavlja razglas kandidatnih list za lokalne volitve 2014.


LISTA KANDIDATOV ZA ŽUPANA V OBČINI TOLMIN

lista kandidatov

 

LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TOLMIN

Volilna enota 1 – kandidatne liste
Volilna enota 2 – kandidatne liste
Volilna enota 3 – kandidatne liste
Volilna enota 4 – kandidatne liste

 

LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI TOLMIN

•  Krajevna skupnost Dolenja Trebuša

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Dolje-Gabrje

volilna enota Dolje – lista kandidatov
volilna enota Gabrje – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Gorenja Trebuša

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Grahovo ob Bači

volilna enota Grahovo – lista kandidatov
volilna enota Koritnica – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Hudajužna-Obloke

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Idrija pri Bači

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Kamno-Selce

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Kneža

volilna enota Klavže – lista kandidatov
volilna enota Kneške Ravne – lista kandidatov
volilna enota Kneža – lista kandidatov
volilna enota Logaršče – lista kandidatov
volilna enota Podmelec – lista kandidatov
volilna enota Temljine – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Ljubinj

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Most na Soči

volilna enota Bača pri Modreju – lista kandidatov
volilna enota Grudnica – lista kandidatov
volilna enota Kozmerice – lista kandidatov
volilna enota Log-Drobočnik – lista kandidatov
volilna enota Modrej – lista kandidatov
volilna enota Modrejce – lista kandidatov
volilna enota Most na Soči – lista kandidatov
volilna enota Postaja – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Pečine

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Podbrdo

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Poljubinj

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Ponikve

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Rut-Grant

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Slap ob Idrijci

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Stržišče

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Šentviška Gora

volilna enota Bukovski Vrh – lista kandidatov
volilna enota Daber – lista kandidatov
volilna enota Gorski Vrh – lista kandidatov
volilna enota Polje – lista kandidatov
volilna enota Prapetno Brdo – lista kandidatov
volilna enota Šentviška Gora – lista kandidatov
volilna enota Zakraj – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Tolmin

Volilna enota 1 – lista kandidatov
Volilna enota 2 – lista kandidatov
Volilna enota 3 – lista kandidatov
Volilna enota 4 – lista kandidatov
Volilna enota 5 – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Tolminski Lom

volilna enota Dolgi Laz – lista kandidatov
volilna enota Kanalski Lom – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Volarje

lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Volče

volilna enota Čiginj – lista kandidatov
volilna enota Kozaršče – lista kandidatov
volilna enota Sela pri Volčah – lista kandidatov
volilna enota Volče – lista kandidatov

•  Krajevna skupnost Zatolmin

lista kandidatov

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani