domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

podžupanja in podžupan


Funkciji podžupanje oz. podžupana Občine Tolmin na podlagi imenovanja župana Uroša Brežana v mandatu 2014–2018 opravljata:
 

Martina Kenda
Klavže 19,
5216 Most na Soči

življenjepis

Elektronski naslov:
podzupanja@tolmin.si

Uradne ure:
Po predhodnem dogovoru na elektronski naslov ali mobilni telefon 041 248 160.

Martina_Kenda - Foto: osebni arhiv MK
 
 
 

Njena naloga je predvsem pomoč županu pri delu na področju družbenih dejavnosti.

Funkcijo podžupanje opravlja od 28. novembra 2014.

 

 
 

Danijel Oblak
Grajska ulica 9,
5220 Tolmin

življenjepis

Elektronski naslov:
podzupan@tolmin.si

Uradne ure:
Po predhodnem dogovoru na elektronski naslov ali mobilni telefon 041 657 059.

Danijel_Oblak - Foto: arhiv Občine Tolmin
 
 
 

Njegove naloge so predvsem pomoč županu pri pripravi investicijskih projektov ter sodelovanje pri pripravi normativnih aktov in drugih razvojnih aktivnostih po dogovoru z županom.

Funkcijo podžupana opravlja od 20. maja 2015.

 
Statut Občine Tolmin v 48. členu določa, da ima občina najmanj enega podžupana. Izmed članov občinskega sveta ga imenuje župan, ki ga ima pravico tudi razrešiti.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga ta pooblasti. Prav tako podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti – času nadomeščanja opravlja le tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana podžupan začasno opravlja funkcijo župana.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani