domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Ceniki storitev gospodarskih javnih služb

Na območju občine Tolmin storitve gospodarskih javnih služb izvaja javno podjetje Komunala Tolmin d.o.o. Cenike obveznih gospodarskih javnih služb sprejema občinski svet, ostale cene pa potrjuje Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin d.o.o.


VELJAVNI CENIKI:

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani