domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

turizem

Celotno območje občine Tolmin ima velik potencial za rekreacijsko in turistično dejavnost na prostem, ki se odvija predvsem kot pohodništvo in planinarjenje, kolesarjenje, vodni športi, padalstvo in zmajarstvo …

planina Sleme - Foto: Bogdan Kladnik

Z vidika pohodništva in planinarjenja je urejenih veliko sprehajalnih poti ob jezeru in rekah, veliko je urejenih dostopov do slapov in korit. Zanimivi so tudi gozdovi, visokogorski pašniki s planšarijami in gorske vasi. Pomembne so ture med Krnom in Črno prstjo ter učne poti (Kosmačeva učna pot, Pot po Rapalski meji, Čez Most po modrost, Poti miru …) 

ribič - Foto: Janko HumarZa kolesarjenje so pomembne kolesarske poti po Kolovratu, dolini Tolminke, v Grudnico in Špile, po dolini Trebuščice, krožna kolesarska pot po Šentviški planoti, po Baški grapi. Z vidika obvodnih in vodnih športov so zanimive reke Soča, Tolminka, Bača in Idrijca (kopanje, kajakaštvo, ribištvo) pa tudi soteska Pršjak (kanjoning). Pomembne aktivnosti v naravi so še jadralno padalstvo (vzletišče Kobala, pristajališče Tolmin), športno plezanje (Čiginj, Slap ob Idrijci, Ljubinj, Koritnica) in jamarstvo (Zadlaška jama, Pološka jama, Smoganica, sistem Mig). Več o turistični ponudbi Tolminskega si lahko preberete na spletni strani lokalne turistične organizacije LTO Sotočje.

 

Na tem mestu so predstavljeni tudi kulturni in zgodovinski spomeniki ter naravne znamenitosti v občini Tolmin.

Občina Tolmin je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin razglasila določene dele nepremične kulturne dediščine na območju občine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno-zgodovinsko ali estetsko vrednost, za kulturne in zgodovinske spomenike. Tako se trajno zagotovi ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot.

Odlok določa, da so kulturni in zgodovinski spomeniki: arheološka, naselbinska in zgodovinska območja ter arheološki umetnostni in arhitekturni, etnološki, zgodovinski in tehnični nepremični spomeniki. Naravne znamenitosti pa so območja naravnih znamenitosti in naravni spomeniki ter določene rastlinske posebnosti.

 

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost z varovanjem habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Območja Nature 2000 v občini Tolmin obsegajo 29,26 % površine.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani