domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 1996


Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (21. 5. 1996) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Marko Munih (plaketa)
Rafaela Dolenc (plaketa)
Živko Kavs (priznanje)
Darij Vouk (priznanje)
OŠ Most na Soči – Podružnica Šentviška gora (priznanje)
Marija Gruden (priznanje)
Danko Leban (priznanje)
Prostovoljno gasilsko društvo Rut-Grant (denarna nagrada)
Aktiv kmečkih žena (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Marko Munih (Most na Soči) – plaketa za poustvarjalnost na orkestralnem in zborovskem področju

Umetniška osebnost Marka Muniha se je skoraj hkrati oblikovala tako na zborovskem kot na orkestrskem področju glasbenega poustvarjanja. Velike izkušnje, ki si jih je nabral pri vodenju dveh eminentnih zborovskih ansamblov na Slovenskem, so dirigenta Marka Muniha izoblikovale v tenkočutnega poustvarjalca domače in tuje vokalno-instrumentalne glasbene literature. Njegovo dirigentsko delo preveva izbran okus, ki mu stojita ob strani izvrstno tehnično znanje in neminljivo glasbeno podoživljanje. Marko Munih, rojen na Mostu na Soči, je študiral dirigiranje pri prof. dr. Danilu Švari na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Diplomiral je leta 1961, nakar se je še leto dni izpopolnjeval v Frankfurtu pri mojstru Lovru Matačiću. Najprej je bil korepetitor v Slovenski filharmoniji, nato je bil od 1963. do 1971. leta dirigent orkestra Slovenske filharmonije. Deset let, od 1965. do 1975. je bil umetniški vodja in dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. S tem zborom je dosegel izredne umetniške uspehe in prepotoval Evropo, Ameriko (ZDA) in Kanado. Kot študent je leta 1960 dobil študentsko Prešernovo nagrado za dirigiranje Beethovnove Sedme simfonije, 1969. leta je dobil nagrado Prešernovega sklada za umetniško vodenje APZ Tone Tomšič, 1983. leta pa Betettovo nagrado za poustvarjalnost. Od 1971. do 1979. leta je bil umetniški vodja in dirigent Komornega zbora RTV Ljubljana, od 1979. leta pa je bil glavni in odgovorni urednik glasbenega programa Radia Ljubljana. Kot slovenski dirigent redno nastopa z orkestrom Slovenske filharmonije, radijskimi simfoniki in drugimi orkestri doma in na mednarodnih festivalih. Gostoval je v seriji turnej po vsej Evropi (Italija, Avstrija, Zvezna republika Nemčija, Francija, Belgija, Holandija, Finska, Danska, SSSR, Češko-Slovaška, Madžarska, Bolgarija, Velika Britanija), po Kanadi, letos pa je s simfoniki RTV Ljubljana že tretjič gostoval v ZDA. S svojim dirigentskim delom je dal viden in tehten prispevek slovenskemu glasbenemu življenju. Izrednega pomena so predvsem poustvaritve velikih slovenskih in tujih vokalno-instrumentalnih del. Ob vseh uspehih pa se Marko Munih nadvse rad vrača na rodno Tolminsko, kjer pod njegovim umetniškim vodstvom prepeva Mešani pevski zbor Zdravko Munih Most na Soči. Plaketa Občine Tolmin, ki mu jo danes podeljujemo, je zgolj skromen izraz spoštovanja domače publike eminentnemu poustvarjalcu glasbene literature.


Rafaela Dolenc (Tolmin) – plaketa za dolgoletno delo na področju vzgoje in kulturnega delovanja

Rafaela Dolec je pričela poučevati že med drugo svetovno vojno v partizanski šoli. Po vojni je poučevala na Cerkljanskem in Gorenjskem, ob delu je doštudirala za učiteljico. Leta 1960 se je vrnila v Tolmin in se zaposlila v Dijaškem domu kot vzgojiteljica. Pričela je s kulturnim delovanjem na osnovni šoli in gimnaziji. Ukvarjala se je z raziskovanjem ljudske medicine in narečja v domačem kraju. Leta 1985 je v Tolminskih Ravnah ustanovila Folklorno skupino Razor in naredila tečaj za mentorico. Uspešno pripravlja skupino za neštete nastope doma in v tujini. Marsikatero praznovanje je obogatila s plesnimi točkami in skeči, ki jih je napisala za dramsko skupino v okviru društva. Oživlja tudi stare običaje ob delu in praznovanju in v skupino vključuje dva pripovedovalca starih izročil v narečju. Raziskuje tolminske ljudske noše, da bo mogoče o nošah pripraviti publikacijo, ki ne bo imela samo folklornega, ampak tudi turistični pomen. Rafaela Dolec je uspela navdušiti lepo število godcev, pevcev, plesalcev in igralcev v danes že domala po vsej Sloveniji znano folklorno skupino Razor. Prav ge. Rafaeli Dolenc gre velika zasluga za oživljanje starih običajev, plesov, narečnih posebnosti, ljubiteljskega petja, ki ga pod njenim vodstvom ohranjajo člani Folklorne skupine Razor. Občinski svet ji za njeno dolgoletno delo podeljuje plaketo Občine Tolmin.


Živko Kavs (Bovec) – priznanje za uspešno vodenje podjetja Iskra AET Tolmin

Živko Kavs je postal direktor družbe Iskra AET Tolmin po odcepitvi od Iskre, Industrije avtoelektričnih izdelkov Nova Gorica. V letu 1992 je Iskra AET Tolmin zašla v globoko krizo. Ni bilo mogoče poplačati dobaviteljev, pravočasno izplačevati plač in ostalih obveznosti do zaposlenih ter vračati obresti za najete kredite. Temeljni problem, s katerim se je družba srečevala, je bila podkapitaliziranost, ki je bila posledica dolgoletnega poslovanja brez bistvene akumulacije. V iskanju možnih rešitev je družba leta 1992 prenesla trajni kapital na Sklad RS za razvoj in se vključila v obsežen program prestrukturiranja in sanacije podjetja. S pomočjo vodilne ekipe pod vodstvom direktorja Živka Kavsa ji je uspelo zajeziti negativne tokove in zagotoviti hitro oživljanje gospodarske rasti. Direktor Živko Kavs si je za cilj zastavil temeljito prenovo družbe, ki zajema: organizacijske spremembe, ohranitev delovnih mest, vzpostavitev lastnih prodajnih in nabavnih poti, prestrukturiranje proizvodnje, izvedbe programov izobraževanja in sanacije finančnih virov. Zagotovili so tolikšno kakovost proizvodnje, da je bil pridobljen certifikat ISO 9001. Ob prizadevanju vodilne ekipe in zaposlenih je k tem uspehom s svojim požrtvovalnim delom bistveno pripomogel direktor družbe Živko Kavs in s tem prispeval k razvoju družbe in občine, zato mu občinski svet podeljuje priznanje Občine Tolmin.


Darij Vouk (Modrej) – priznanje za prispevek pri urejanju in turističnem razvoju kraja

Darij Vouk je že kot mladinec sodeloval pri ustanovitvi Mladinskega kluba na Mostu na Soči. Mladinski klub se je prav pod njegovim vodstvom in kasneje tudi mentorstvom razvil v vsestransko organizacijo. Klub je deloval na področju športa, kulture in zabave. Klub je zajel precejšnje število mladih, ki so prav tu pridobivali prve izkušnje za samostojno delo. Aktivno je delal v Gasilskem društvu Most na Soči in vrsto let vodil gasilsko enoto pri podjetju Krn Klavže. Že leta 1978 je svoje delovanje preusmeril v turistično dejavnost in razvoj kraja z okolico. Kot član upravnega odbora je vsa leta spodbujal delovanje turističnega društva in njegovo uveljavljanje v kraju. Društvo velja za eno najaktivnejših turističnih društev v Republiki Sloveniji. Številne akcije, prostovoljna dela za urejanje okolice in prireditve so potekale pod njegovim vodstvom. Največji uspehi so predvsem pri urejanju okolja in organiziranju raznih prireditev. Za njegovo vsestransko in uspešno delo mu občinski svet podeljuje priznanje Občine Tolmin.


OŠ Most na Soči – Podružnica Šentviška gora (Šentviška gora) – priznanje za šolsko glasilo Planotarček (zbiranje prispevkov in opisovanje življenja in dela na Šentviški planoti)

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična šola Šentviška Gora že od leta 1981 izdaja šolsko glasilo Planotarček. V njem opisujejo celotno delo šole in objavljajo literarne prispevke. Vedno ga tudi likovno opremljajo (z risbicami). Prvi Planotarček je bil napisan še na roko, kasneje pa so ga tudi tehnično vedno bolj kvalitetno opremljali. Ob otvoritvi prenovljene šole so izdali posebno številko, v kateri so zbrali gradivo in opisali razvoj šolstva na Šentviški planoti. Glasilo Planotarček je pomembeno pri ohranjanju in opisovanju dela in življenja v preteklosti. Ker ima šolsko glasilo v manjšem kraju toliko večji pomen, mu Občinski svet Občine Tolmin podeljuje priznanje Občine Tolmin.


Marija Gruden (Tolmin) – priznanje za požrtvovalno delo in prizadevnost pri razvijanju dejavnosti na področju skrbstva za osebe z motnjo v razvoju

Marija Gruden je predsednica Društva za pomoč duševno prizadetim in dela v Centru za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S svojim strokovnim pristopom, samoiniciativnostjo, urejanjem novih oblik dela je zelo uspešna pri izvajanju programa Varstveno delovnega centra. Pri izvajanju delovnih nalog in prostovoljne aktivnosti, ki jo je sprejela in jo vodi v Društvu za pomoč duševno prizadetim Tolmin, je z doslednim, resnim in strokovnim pristopom še posebno uspešna pri povezovanju različnih dejavnikov za izboljšanje skrbi za osebe z motnjami v razvoju, za izboljšanje njihovih življenjskih pogojev, za aktivno izkoriščanje prostega časa, za vključevanje in povezovanje z okolico in za seznanjanje okolja s problematiko in uspehi na področju skrbi za osebe z motnjami v razvoju. Občinski svet Občine Tolmin Mariji Gruden podeljuje priznanje Občine Tolmin za uspešno delo pri projektu bivalne skupnosti Tolmin v okviru Društva za pomoč duševno prizadetim Tolmin in Centra za izobraževanje in usposabljanje Tolmin ter na področju skrbi za osebe z motnjo v razvoju.


Danko Leban (Logaršče) – priznanje za aktivno delo na vasi in vodenje del pri obnovi cerkve sv. Lucije na Logarščah

Danko Leban s svojim delom pooseblja vse tiste tradicionalne pozitivne vrednote, na katerih je stoletja slonel obstoj in razvoj naših hribovskih kmetij in vasi, ki so v današnjem času na žalost tako redke. Pred leti je pustil delo v cementarni Anhovo in se z mlado družino vrnil domov in prevzel domačo kmetijo v strmini Rakovca. S pridnim delom je kmetijo, ki je bila skoraj zapisana propadu, opremil in posodobil do take mere, da omogoča preživetje družine. S svojim požrtvovalnim delom je lahko za zgled mnogim, ki zapuščajo podeželje, da je mogoče živeti in napredovati tudi v težkih pogojih in nenazadnje ohranjati naseljenost in podobo kulturne krajine. Danko Leban je bil organizator obnove spominsko zaščitene, preko 400 let stare cerkve sv. Lucije na Logarščah. Vaščani Logaršč so pri tem opravili preko 3000 ur prostovoljnega dela. V obnovo je tudi Danko Leban vložil ogromno dela in tako odločilno pripomogel, da je cerkev obnovljena in tako s tem rešena propada. Občinski svet mu za njegovo delo podeljuje priznanje Občine Tolmin.


Prostovoljno gasilsko društvo Rut-Grant (Rut, Grant) – denarna nagrada za uspešno dolgoletno delo

Prostovoljno gasilsko društvo Rut-Grant praznuje v letošnjem letu 10-letnico ustanovitve in 85-letnico gasilstva v Rutu in Grantu, kar pričajo ohranjena pravila društva iz leta 1911. Pred ustanovitvijo društva je v Rutu in Grantu pod okriljem civilne zaščite delovala desetina v okviru Gasilskega društva Grahovo ob Bači. Po ustanovitvi društva so v Rutu in Grantu pričeli graditi gasilski dom. V delo so se vključili vsi prebivalci. Za izgradnjo doma so namenili tudi sredstva iz samoprispevka. Prostovoljno gasilsko društvo Rut-Grant ima za krajane poleg svojih osnovnih nalog s področja požarne varnosti pomembno vlogo tudi pri razvijanju kulturne dejavnosti in varovanju narave, vasi daje življenjski utrip in pripadnost kraju. Za njegovo aktivno delo mu občinski svet podeljuje denarno nagrado.


Aktiv kmečkih žena (Tolmin) – denarna nagrada za prispevek pri združevanju in izobraževanju kmečkih žena

Začetki združevanja v Aktiv kmečkih žena segajo v leto 1975. Zdaj je vanj vključenih okrog 300 kmetic, ki se združujejo in izobražujejo z namenom, da se dvigne raven življenja na kmetiji, prideluje čim bolj zdrava hrana, uveljavi splošno zdravstveno vzgojo, oživljanje tradicionalnih dejavnosti, ohranja domače obrti in etnografske značilnosti vasi, krepi samozavest in pomembnost kmečkih žena in razširi organizacijo in izobraževanje kmetic predvsem v oddaljenih in hribovitih krajih. V tem obdobju je aktiv organiziral številna predavanja s področja kmetijstva, prehrane, ureditve doma, predavanja o zdravstvu in higieni, razne tečaje, strokovne ekskurzije, oglede razstav in predstavitev ter razne druge aktivnosti. Aktiv kmečkih žena Tolmin je odigral odločilno vlogo pri organiziranju življenja na vasi in v družini, vidno vlogo pa ima pri uvajanju tehnoloških novosti na kmetiji. Za prispevek, ki ga je aktiv dal ženam, mu občinski svet podeljuje denarno nagrado.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani