domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 1997


Na 24. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (6. 5. 1997) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

msgr. Pasquale Gujon (plaketa)
Ribiška družina Tolmin
(plaketa)
Komunala Tolmin d.d.
(priznanje)
Silvester Gaberšček
(priznanje)
Srečko Brešan
(priznanje)
Oktet Bača
(denarna nagrada)
MNK Puntar
(denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

msgr. Pasquale Gujon (Italija) – plaketa za dolgoletno kulturno in duhovno poslanstvo med Slovenci z obeh strani meje

Monsignor Pasquale (po beneško Paškual) GUJON se je rodil 1. aprila 1909 v Bijašah pri Landarju v Nadiški dolini. Ko je imel štiri leta, sta mu umrla oče in mati. K sebi ga je vzel njegov stric, duhovnik Žuan Gujon, ki ga je izšolal za duhovnika. Novo mašo je pel v Ažli leta 1933. Prvih pet let je služboval v Mažerolah. Od leta 1938 je župnik v najvišji beneškoslovenski vasi Matajur, visoko na pobočjih istoimenske lepe beneške gore. Posebno poglavje njegovega življenja so vojna leta. Leta 1933 je fašistična država prepovedala uporabo slovenskega jezika v cerkvah. Gospod Gujon je verjetno edini župnik, ki se te prepovedi ni ustrašil in še danes opravlja verske obrede v slovenskem jeziku. V vasi Matajur in po drugih vaseh je bil med privrženci in tudi organizatorji osvobodilnega gibanja. Še prav posebej velike zasluge ima po bitki med partizani in Nemci na Matajurju novembra 1943, ko je poskrbel za ranjene partizane ter za pokop 38 padlih partizanov. Po vojni je pomagal ljudem, ki so množično odhajali iz Benečije za delom na vse konce sveta, po drugi strani pa tudi svojim krajem, da so prišli do boljših cest in vodovodov ter do boljšega načina življenja. Gospod Gujon je torej poskrbel ne samo za versko oskrbo svojih krajanov, marveč tudi za ohranitev slovenske kulture in jezika. Bil je med soustanovitelji kulturno-verskega lista Dom. Mnogo je njegovih člankov, ki jih je napisal in jih še piše v časopise La gente delle valli del Natisone (Ljudstvo nadiških dolin) in Naše domače slovenske molitve. Za dolgoletno kulturno in duhovno poslanstvo med Slovenci z obeh strani meje mu Občinski svet Občine Tolmin podeljuje plaketo Občine Tolmin.


Ribiška družina Tolmin (Tolmin) – plaketa ob 50-letnici uspešnega delovanja

Ribiška družina, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, s svojo dejavnostjo zagotavlja načrtno varovanje bogastva porečja Soče. Ribiči so posebno uspešni zadnjih 10 let pri ohranjanju in razvoju posameznih ribjih vrst, zlasti tistih, ki so v nevarnosti, da izumrejo. Zgradili so dve valilnici in poskrbeli za strokovnjake s tega področja. Dejavnost družine je zelo široka. Čuvaji in ribiški vodniki ter stalna ribiška pisarna, ki nudi informacije, skrbijo za nadzorovan ribolov. Vsekakor pa je največji dosežek Ribiške družine Tolmin ureditev raziskovalno-gojitvenega sistema, ki daje izjemne rezultate in je vzbudil pozornost tudi pri tujih raziskovalnih inštitucijah, tako da so nastali skupni raziskovalni projekti. Na ta način je Ribiška družina Tolmin učinkovito razširila svoje poslanstvo za ohranitev ravnovesja v naravi. Ob 50-letnici uspešnega delovanja ji Občinski svet Občine Tolmin podeljuje plaketo Občine Tolmin.


Komunala Tolmin d.d. (Tolmin) – priznanje za uspešno delo v občini Tolmin

Podjetje Komunala se je že pred leti organiziralo kot samostojno podjetje za izvajanje komunalnih nalog na zelo širokem področju stare občine Tolmin. V kratkem času jim je uspelo vzorno organizirati investicije v komunalno infrastrukturo. Omenimo naj samo tri največje investicije: vodovod Zadlaščica, čistilna naprava Tolmin in sodobna deponija odpadkov v Volčah. Vzporedno s tem je potekala organizacija zbiranja odpadkov in urejanja okolja v celotnem Zgornjem Posočju. Podjetje je vseskozi znalo prisluhniti in pomagati reševati številne komunalne probleme tolminskega podeželja. Danes je Komunala sodobno opremljeno in organizirano javno podjetje, ki uspeva sproti uspešno vzdrževati komunalne objekte, nuditi komunalne storitve in vlagati v razvoj te dejavnosti. Za uspešno delo v občini Tolmin ji občinski svet podeljuje priznanje.


Silvester Gaberšček (Tolmin) – priznanje za prispevek h kulturi in rasti občine Tolmin

Silvester Gabršček, po rodu Tolminec, je po študiju na Filozofski fakulteti vrsto let delal na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Že kot gimnazijca ga je navduševalo ljudsko izročilo, umetnost, ki je skozi stoletja zaznamovala njegovo ožje okolje – Tolminsko. Ta ljubezen ga spremlja ves čas, rad se vrača na Tolminsko, kljub ali pa ravno zaradi službenih obveznosti na Ministrstvu za kulturo, kjer kot državni sekretar že drugi mandat sooblikuje slovensko kulturo. Ob tem močno vpliva na kulturno dogajanje na Tolminskem. Tvorno sodeluje pri obnovi muzeja in drugih kulturnih ustanov, na njegovo pobudo so bili postavljeni spomeniki tolminskim kulturnikom in organizirana številna znanstvena srečanja in razstave. Svojo nesebično strokovno pomoč pa razdaja tudi v zamejstvu. Za prispevek h kulturni rasti občine Tolmin mu Občinski svet Občine Tolmin podeljuje priznanje.


Srečko Brešan (Tolmin) – priznanje za dolgoletno uspešno delo v gospodarskem in javnem življenju v občini Tolmin

Gospod Srečko Brešan se je leta 1973 zaposlil v podjetju Metalflex, kjer je od takrat pa do danes zasedal vodilna delovna mesta. V letu 1975 je bil vodja nabavne službe, od leta 1976 do leta 1991 vodja gospodarsko-računovodskega sektorja, od leta 1991 pa je pomočnik direktorja za ekonomske zadeve. Gospod Srečko Brešan je pomembno sodeloval pri razrešitvi težavne finančne situacije Metalflexa in pri pridobitvi strateškega večinskega lastnika, ki bo družbi omogočil nadaljnji razvoj in razširitev. Poleg navedenega je v letih 1990–1994 deloval kot član Izvršnega sveta občine, v tem mandatnem obdobju pa je član Nadzornega odbora pri Občinskem svetu Občine Tolmin. Njegova dejavnost je vidna tudi v Smučarskem klubu Tolmin in v Planinskem društvu Tolmin. Za dolgoletno uspešno delo v gospodarskem in javnem življenju v občini Tolmin mu Občinski svet Občine Tolmin podeljuje priznanje.


Oktet Bača (Podbrdo) – denarna nagrada za prizadevno delo pri ohranjanju pevske kulture v občini Tolmin

Oktet Bača iz Podbrda deluje že peto leto. Ime nosi po Tovarni volnenih izdelkov Bača, ki je tudi njihov pokrovitelj. Poleg tovarne pomagajo pevcem še druge ustanove, društva, zasebniki v kraju in izven. Oktet Bača je vokalna skupina, ki veliko nastopa. Pevci so nosilci kulturnega dogajanja v Podbrdu in gornjem delu Baške grape. Nastopajo na reviji Primorska poje, na srečanju gasilskih pevskih zborov Slovenije, radi se udeležijo srečanja primorskih oktetov v Ricmanjih. Oktet je obnovil koledovanje ob prazniku svetih treh kraljev po okoliških vaseh (Stržišče, Kal, Obloke). Za prizadevno delo pri ohranjanju pevske kulture v občini Tolmin jim občinski svet podeljuje denarno nagrado.


MNK Puntar (Kneža) – denarna nagrada za uspešno športno delovanje

MNK Puntar je bil ustanovljen 1974. leta. V takratnih pogojih je klub sodeloval le na turnirjih v takratni občini Tolmin, v tako imenovani Divji ligi. V okviru takrat nastopajočih ekip je nekajkrat osvojil prvo mesto in se odločil nastopiti v slovenski ligi. Leta 1986 se je prijavil na tekmovanje za slovenski revijalni pokal, kjer se je pokazal kot zrela in konkurenčna ekipa. Največji uspeh je MNK klub Puntar dosegel leta 1990, ko je zasedel tretje mesto na državnem prvenstvu v Škofijah. V sezoni 1995/1996 se je klub uvrstil v prvo ligo malega nogometa, kjer sodeluje deset najboljših ekip. V slovenskem pokalu pa je uvrščen med štiri najboljše ekipe. Za uspešno športno delovanje mu občinski svet podeljuje denarno nagrado.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani