domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 1999


Na seji Občinskega sveta Občine Tolmin (22. 4. 1999) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Marjan Fratnik (plaketa)
Ivan Medved (priznanje)
Gimnazija Tolmin (priznanje)
Nevenka Janež (priznanje)
Radko Kovačič (priznanje)
Smučarski klub Matajur (denarna nagrada)
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin – Otroška folklorna skupina Razor (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Marjan Fratnik (Most na Soči-Italija) – plaketa za uspešno predstavljanje rojstne dežele v tujini

Gospod Marjan Fratnik je ob svojem zahtevnem delu vedno znal promovirati svojo rojstno deželo v svetu. Pripomogel je, da tuji ribiči spoznavajo slovenske vode in da obiskujejo dolino Soče, da se na tem območju zaradi športnega ribolova krepi gostinstvo in trgovina. Vključil se je tudi v proces nastajanja nove slovenske države, za kar je prejel zahvalna pisma Ministrstva za zunanje zadeve. Svojo delovno vnemo za predstavitev Tolminske in Slovenije nadaljuje še danes kot osemdesetletnik.


Ivan Medved (Most na Soči) – priznanje za dolgoletno delo v turističnem društvu

Gospod Ivan Medved že več let aktivno deluje v Turističnem društvu Most na Soči. Vzpodbujal je načrtno ureditev okolice jezera ter naselitev jate rac in labodov.


Gimnazija Tolmin – priznanje ob 35-letnici uspešnega pedagoškega dela

Zavod je v 35-ih letih delovanja omogočil generacijam dijakov uspešno pot na univerzo in nadaljevanje svoje kariere. Pohvalno in prizadevno učno-vzgojno delo učiteljev pri rednem pouku in vsakdanjem izvenšolskem delu z dijaki.


Nevenka Janež (Tolmin) – priznanje za uspešno delo na področju kulture

Njena požrtvovalna, ljubiteljska kulturna dejavnost poteka že iz 80. let. Aktivna je na OŠ Dušana Muniha na Mostu na Soči, kjer poučuje slovenski jezik, hkrati pa vodi več šolskih programov. Sodelovala je pri različnih projektih, ki so prinesli priznanja in nagrade. Od leta 1998 je predsednica Sveta območne izpostave Sklada Tolmin.


Radko Kovačič (Idrija pri Bači) – priznanje za prizadevno delo pri razvoju Šentviške planote

Gospod Kovačič si je v 70. letih prizadeval za razvoj Šentviške planote in s tem za ohranjanje življenja na podeželju.


Smučarski klub Matajur (Tolmin) – denarna nagrada ob 50-letnici delovanja

Letos slavi 50-letnico delovanja. V tem času je vzgojil vrsto izvrstnih smučarjev, učiteljev smučanja vseh stopenj in tekmovalcev, ki so bili uvrščeni tudi v vrh slovenskega smučanja.


Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin – Otroška folklorna skupina Razor (Tolmin) – denarna nagrada za ohranjanje etnografske dediščine med mladimi

Skupina oživlja pod mentorskim vodstvom gospodične Andreje Peternel etnografsko dediščino našega ožjega prostora in navdušuje odraščajočo mladino za ohranjanje kulturnega izročila in narodne identitete.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani