domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2001


Na 24. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (15. 5. 2001) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Viktor Kavčič (plaketa)
Janko Koren (plaketa)
Glasbena šola Tolmin (priznanje)
EMOK (priznanje)
Jožef Ilinčič (priznanje)
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči (denarna nagrada)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Trebuša (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Viktor Kavčič – plaketa delo na področju zaščite in reševanja, za izkazano požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubnost ob izjemnih dogodkih in požrtvovalnem opravljanju javnih zadolžitev

Viktor Kavčič se je rodil 8. oktobra 1942 v Modreju. Leta 1956 se je kot mladinec vključil v PGD Most na Soči in ostal zvest temu članstvu vse do danes. Leta 1965 je bil izvoljen za poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči. Organiziral je gasilsko izobraževanje, dejavnost prostovoljnega gasilstva in skrbel za izpopolnjevanje opreme. V tem obdobju je postal član Občinskega štaba civilne zaščite Tolmin in tesni sodelavec in namestnik poveljnika Občinske gasilske zveze Tolmin. Gasilstvo v takratni tolminski občini še ni bilo dobro razvito, v 8 prostovoljnih gasilskih društvih je delovalo le okrog 380 članov. V obdobju od leta 1973 do leta 2000 je bil gospod Viktor Kavčič glavni organizator, animator in izdelovalec programov in aktov za delovanje in ustanavljanje sedmih novih prostovoljnih gasilskih društev. Leta 1978 je bil izvoljen za poveljnika celotne Primorske regije in ostal na tej funkciji do leta 1984, ko je nastala delitev na južno in severno Primorsko regijo. V teh letih je bil tudi član štaba operative Gasilske zveze Slovenije. Na predlog vseh Gasilskih zvez Primorske je bil izvoljen v predsedstvo Gasilske zveze Slovenije in bil član tega organa 14 let. Imel je vidno vlogo pri izvajanju programov vzgoje, tekmovanj in drugih programov, vodil je ešalone Primorskih gasilskih zvez na kongresih, bil član organov na štirih kongresih, pisec referatov, diskutnat, predsednik kandidacijske komisije in član delegacije za tuje goste. Ob požrtvovalnem organizacijskem in operativnem delu se je stalno izobraževal in tako 1997 kot prvi na Primorskem dosegel čin visokega gasilskega častnika. Posebno pozornost je Viktor Kavčič namenjal publicistiki in dopisništvu, saj je objavil več kot 200 strokovnih in drugih člankov. Za življenjsko delo na področju zaščite in reševanja, za izkazano požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubnost ob izjemnih dogodkih in požrtvovalnem opravljanju javnih zadolžitev prejme Plaketo občine Tolmin.


Janko Koren – plaketa za uspešno in dolgotrajneo vodenje človekoljubne organizacije ter aktivno družbeno delovanje v korist razvoja in ugleda občine Tolmin

Rojen je bil 1931 v Kobaridu. Že kmalu se je zapisal goram, saj je bil že od leta 1949 član Planinskega društva in Alpinističnega odseka Maribor, takoj ob nastanku pa tudi član postaje Gorske reševalne službe Tolmin. Leta 1952, ko se je po končanem študiju vrnil v domači kraj, je postal član Planinskega društva Kobarid, istega leta pa tudi načelnik postaje Gorske reševalne službe Kobarid. Njegova aktivnost v društvu se odraža v članstvu upravnega odbora Planinskega društva Tolmin, od 1961 do 1965 je bil načelnik alpinističnega odseka Tolmin, načelnik postaje Gorske reševalne službe pa od leta 1977 do letošnjega leta. V času njegovega dela sta se tako reševanje v gorah kot tudi postaja Gorske reševalne službe močno razvili. Postaja gorske reševalne službe Tolmin ima trenutno 45 članov in obvlada vse bolj zahtevno tehniko in organizacijo reševanja v gorah. V teh letih je tako ali drugače sodeloval pri številnih akcijah, člani gorske reševalne službe pa so pri tem pomagali 342 ljudem. Postaja je pod njegovim vodstvom uredila svoje prostore, postajna in osebna oprema reševalcev je na zavidljivem nivoju in kar je najpomembnejše, tudi odnosi med reševalci postaje so zelo dobri, kar je osnovni pogoj za uspešno reševanje tudi v zelo težkih razmerah. Vsa ta leta je sodeloval v številnih komisijah Gorske reševalne službe Slovenije, na tečajih, ki jih organizira matično planinsko društvo.
Janko Koren zaradi uspešnega in dolgotrajnega vodenja človekoljubne organizacije kot tudi zaradi zelo aktivnega družbenega delovanja v korist razvoja in ugleda Občine Tolmin prejme Plaketo Občine Tolmin.


Glasbena šola Tolmin – priznanje Občine Tolmin

Glasbena šola že vrsto let opravlja pomembno vzgojno in kulturno dejavnost ter skrbi za glasbeni razvoj naše mladine. V današnjem času je njeno poslanstvo še kako potrebno, saj mora družba mladim nuditi čim več dodatnih dejavnosti, da lahko izživijo svoje mladostne sanje in razvijajo svoje talente. Glasba je vsekakor ena najpomembnejših in tudi najbolj priljubljenih dejavnosti mladih. Glasbena šola s svojo razvejano dejavnostjo pokriva občino Bovec, Kobarid in Tolmin. Preko 200 vpisanih učencev lahko izbira med 14 različnimi instrumenti in petjem. Za pedagoško delo skrbi 23 učiteljev, ki usmerjajo nadarjene učence v študij glasbe, združujejo učence v različne komorne skupine in ustvarjajo pogoje za kvalitetno rast orkestra. Orkester je iz leta v leto privlačnejši za učence in postaja zanimivo in kreativno stičišče mladih in starejših glasbenikov. Glasbena šola se globoko vrašča v okolje in postaja pomemben člen kulturnega življenja na Tolminskem, zato ji ob 50-letnici delovanja Občina Tolmin podeljuje priznanje.


EMOK (Dolenja Trebuša) – priznanje za prispevek h gospodarskemu razvoju širšega območja Dolenje Trebuše

Gospod Milan Eržen, ustanovitelj podjetja EMOK, je po zaključenem študiju svoje delovne izkušnje pridobival v očetovi obrtni delavnici z izdelovanjem lesene embalaže. Tu je vzklila tudi njegova ljubezen do obdelave lesa. Stalno je snoval tudi načrte, kako delati bolje in uspešneje, zato je kmalu kupil prvi stružni avtomat in v domači garaži pričel obdelovati kovino. Leta 1995 je sprejel izziv in se odločil za nakup objekta v Dolenji Trebuši z namenom, da poveča in posodobi izdelavo kovinskih izdelkov. Poslopja je temeljito prenovil in očistil okolico, toda ljubezen do lesa in splet okoliščin sta ga pripeljala do tega, da je kupil strojni park za predelavo lesa – izdelavo okvirjev za masivne sedežne garniture. In tako je decembra 1996 ob pomoči desetih zaposlenih z dvorišča v Dolenji Trebuši proti Nizozemski odpeljal prvi tovornjak izdelkov. Kljub začetnim težavam na trgu se gospod Eržen ni predal. V najhujših časih je stisnil zobe ter vztrajno iskal nove poti, nova tržišča in nove dizjane. Ob tem je stalno odpiral nova delovna mesta in izboljševal kakovost svojih izdelkov, tako da je danes v obratu Emok zaposlenih že 33 delavcev, kar veliko pomeni za Trebušo in okolico. Milan Eržen nikoli ne miruje, zato ima ob podpori družine ter svoje ekipe sodelavcev velike načrte za naprej – na področju izboljševanja delovnih pogojev, gradnje in posodobitve proizvodnih prostorov, posodobitve proizvodnega procesa, kreiranja novih modelov in odpiranja novih delovnih mest. Zgledno je tudi sodelovanje s krajani in krajevnimi organizacijami, katerim nikoli ne odreka svoje pomoči. Za prispevek h gospodarskemu razvoju širšega območja Dolenje Trebuše prejme podjetje EMOK priznanje Občine Tolmin.


Jožef Ilinčič – priznanje za humanitarno dejavnost

Življenje ljudi poteka v skupnosti; na vasi, v mestu, v krajevni skupnosti. So skupnosti, ki v svoji sredi premorejo tihe in prizadevne ljudi, ki svoje delo in svoja razmišljanja usmerjajo v pomoč drugim. Njihova prisotnost pri vsakem delu je tako samoumevna, da jih včasih niti opazimo ne. Ko pa smo v stiski se obrnemo prav nanje, saj vemo, da nam bodo nesebično pomagali. Pa niti to ni potrebno, ko ti ljudje zaslutijo stisko in potrebo po tolažbi in pomoči, sami ponudijo svojo roko. Krajevna skupnost Zatolmin je ena takih skupnosti in gospod Jožef Ilinčič je tak človek. Veliko je število ljudi, ki so mu dolžni zahvalo, zato mu Občina Tolmin v svojem in njihovem imenu podeljuje priznanje Občine Tolmin za humanitarno dejavnost v Krajevni skupnosti Zatolmin.


Osnovna šola Dušana Muniha Most Na Soči – denarna nagrada za projekt Kosmačeva učna pot

Projekt so izvedli učenci pod mentorstvom učiteljev v šolskih letih 1998/99 in 1999/2000 in je bil zasnovan z željo, da bi obeležili devetdeseto obletnico rojstva in dvajseto obletnico smrti pisatelja Cirila Kosmača, hkrati pa je imel tudi namen povezati kraje v šolskem okolišu z življenjem in delom šole. Kosmačeva učna pot je prva literarna učna pot v Sloveniji in ji je zato Zavod za šolstvo Republike Slovenije podelil naziv Inovacijski projekt (prvi in edini v Sloveniji). Za uresničitev projekta je bilo potrebno pripraviti besedilno, dokumentarno in slikovno gradivo za vodnik po Kosmačevi učni poti ter postaviti učne postaje na Kosmačevi učni poti po levem bregu Idrijce od Kosmačeve domačije na Bukovici do Mosta na Soči. Pripravili so razstavo ustvarjalnih dosežkov, nastalih v okviru projekta; ter program javne predstavitve. S tem in podobnimi projekti Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči poskuša pri mladem rodu vzbuditi pozitiven odnos do domačega okolja ter do naravne in kulturne dediščine z raznimi projekti in raziskovalnimi nalogami (pri čemer so učenci in učitelji enakovredni sodelavci). Za ta dela je osnovna šola dobila že kopico priznanj, ki se jim v letošnjem letu s podelitvijo denarne nagrade pridružuje tudi Občina Tolmin.


Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Trebuša – nagrada Občine Tolmin

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Trebuša je bilo ustanovljeno leta 1980 in uspešno deluje že dvajseto leto. Ob izgradnji gasilskega doma, nabavi motorne brizgalne, terenskega vozila, nabavi UKV postaj in dokončanju prostorov so morali v tem obdobju vložiti ogromno prostovoljnih ur dela posameznikov. V letu 1997 so bili prireditelji tekmovanja za pokal »Matevža Haceta« na ravni Gasilske zveze Gorenje Posočje in severnoprimorske regije. Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Trebuša je uspešno sodelovalo pri intervenciji v največjih požarih severnoprimorske, in sicer na Krasu, na kobariškem Stolu ter na domačem terenu. Sodelovali so pri pomoči ob elementarnih nesrečah v Zgornjem Posočju: v Bovcu in v Logu pod Mangartom. V letošnjem letu pa bo društvo praznovalo svojo dvajseto obletnico delovanja in ob tej priložnosti mu Občina Tolmin podeljuje občinsko nagrado.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani