domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2007


Na 5. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (10. 4. 2007) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

mag. Vasja Klavora (častni občan)
Zvonimir Mrak (plaketa)
Vladimir Kosmač (priznanje)
Andrej Metod Leban (priznanje)
Območna Karitas Tolmin (priznanje)
Planinsko društvo Podbrdo (denarna nagrada)
Folklorno društvo Ivan Laharnar Planota (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:


mag. Vasja Klavora, dr. medicine, pisec odmevnih zgodovinskih knjig, strokovni gorski reševalec, politik, poslanec državnega zbora Republike Slovenije – naziv častni občan

Magister Vasja Klavora, dr. medicine, se je rodil v Ljubljani in preživel zgodnja leta svojega otroštva v pregnanstvu v Srbiji. Po vojni se je s straši preselil najprej na Bovško, nato pa v Tolmin. Po končanem študiju medicine se je zaposlil kot kirurg v bolnišnici v Šempetru ter se ob delu stalno izpopolnjeval.

Vse življenje je bil aktiven na vseh ravneh, predvsem pa na področju svoje stroke. Veliko ugleda si je pridobil tudi s svojimi zgodovinskimi knjigami, kjer je temeljito obdelal boje na soški fronti med prvo svetovno vojno. V teh delih ga ni zanimala samo dokumentarna plat vojne tragedije, temveč so ga kot zdravnika in humanista pritegnile tudi človeške usode in tragedije, ki jih je vojna vihra povzročila med vojaki in civilnim prebivalstvom.

Gospod Vasja Klavora je po očetu Bovčan. Glede na to, da je veliko svojega življenja preživel v Tolminu, se, kot sam rad pove, čuti Tolminca. S svojim delom, javnim nastopanjem in še mnogimi drugimi dejavnostmi, s katerimi se je ukvarjal – med drugim je predsedoval Slovenskemu zdravniškemu društvu, Združenju jugoslovanskih zdravnikov, Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, več kot trideset let volontersko-profesionalno deluje v vrstah Gorske reševalne službe Tolmin, je pa tudi veteran vojne za Slovenijo –, si je pridobil zaupanje občank in občanov Zgornjega Posočja ter bil izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. Na tem uglednem mestu, kjer opravlja tudi funkcijo podpredsednika, se ob vsaki priliki zavzema tudi za našo Tolminsko, predvsem pa za njen skladnejši in celovitejši razvoj na vseh ravneh življenja. Gospod Vasja Klavora je ob številnih priznanjih za svojo vsestransko družbeno angažiranost in aktivnost prejel med drugim tudi občinsko nagrado Mestne občine Nova Gorica, naziv častnega občana Občine Bovec in častnega člana Kobariškega muzeja. Priznanje častnega člana Občine Tolmin, ki mu ga podeljujemo danes, pa sovpada tudi z njegovim življenjskim jubilejem; v letu 2006 je namreč praznoval sedemdeseti rojstni dan.


Zvonimir Mrak
– plaketa Občine Tolmin za 50-letno delo z mladimi na področju športa

Vsem, ki se vsaj malo spoznajo na zgodovino športa v Tolminu ter spremljajo delovanje košarkarskih klubov, ime Zvonko Mrak zagotovo ni neznano. Gospod Mrak oz. Zvone, kot mu pravijo prijatelji, je že leta 1954, kot 13-letni fantič, začel z igranjem košarke v okviru tedanjega TVD Partizan. Kasneje je igral v vseh selekcijah Tolmina in po vrnitvi od vojakov leta 1964 začel delati kot trener. Bil je eden od ustanoviteljev Košarkarskega kluba Tolmin in je vzgojil številne generacije uspešnih športnikov. Zelo dobro se je zavedal, da se pravo navdušenje za šport lahko razvije le v rani mladosti, zato so bile njegova specialnost pionirske in mladinske ekipe, ki jih je strokovno vodil. Poleg košarke je bila njegova velika ljubezen tudi »črno-bela« bitka na štiriinšestdesetih poljih. Šah, torej. Nekaj časa ga je aktivno igral kasneje pa postal tajnik Šahovskega društva Tolmin in tudi vodil krožek na OŠ Franceta Bevka Tolmin.

Pred dvema letoma, po petdesetih letih delovanja v športu in štiridesetih letih trenerskega staža, je gospod Zvonko Mrak delo prepustil mlajšim. Ob prenehanju aktivnega trenerskega dela je bil po stažu drugi najstarejši še aktiven košarkarski trener v Sloveniji.


Vladimir Kosmač - Latko
– priznanje Občine Tolmin za priznano pevovodstvo in gojitev ljudske pesmi v najhujših časih slovenskega naroda in tudi pozneje

Gospod Vladimir Kosmač, po domače bolj poznan kot Latko, se je rodil v Bukovici na Slapu ob Idrijci leta 1915. Izhaja iz glasbeno in kulturno ustvarjalne družine. Njegov oče je bil zborovodja in organist, brat pa znani pisatelj Ciril Kosmač. Tudi ostali člani družine so bili ustvarjalni, predvsem na glasbenem področju.

Biti glasbenik na Primorskem v času fašizma ni bilo lahko, sploh, če si bil zaveden Slovenec in je tvoje srce gorelo za slovensko pesem. Gospod Vladimir Kosmač pred italijanskim terorjem ni klonil in je v najhujših časih ilegalno ustanovil pevski zbor, s katerim je naskrivaj utrjeval med ljudmi bližnje in daljne okolice slovensko kulturo in slovensko petje. Bil je tudi ustanovitelj takratnega prosvetnega društva Bodočnost, pred vojno in pa tudi po njej je bil organist v farni cerkvi v Dolenji Trebuši. Med drugo svetovno vojno je bil mobiliziran v italijansko vojsko, po razpadu Italije pa v zavezniške sile na otok Sardinijo. Povsod, kjer je bil, je organiziral slovenske fante in jih navdušil za zborovsko petje. Njegova zasluga izpred nekaj let je tudi obnova stare družinske hiše, v kateri je sedaj tudi muzej pisatelja Cirila Kosmača.

Med sovaščani gospod Vladimir Kosmač velja za poštenega in dobrosrčnega človeka, pa tudi vedrega in dobrovoljnega, ki je vedno pripravljen pomagati, čeprav mu v življenju ni bilo postlano z rožicami.


Andrej Metod Leban
– priznanje Občine Tolmin za zasluge pri organiziranju dolgoročno naravnanega razvoja tolminskega obrtništva

Gospoda Andreja Metoda Lebana dobro poznajo vsi obrtniki našega področja, saj je dolga leta nadvse uspešno vodil Obrtno zbornico Tolmin.

Rodil se je leta 1943 v Tolminu v družini mizarja. Po končani osnovni šoli se je zaposlil v očetovi mizarski delavnici kot vajenec, poklicno mizarsko šolo pa je obiskoval v Idriji. Leta 1970 je prevzel očetovo delavnico in jo do upokojitve 2004 uspešno vodil, opremljal in širil.

V obrtni zbornici je začel aktivno sodelovati že leta 1979 in bil tudi med pobudniki ustanovitve Obrtnega združenja Tolmin. Ob ustanovitvi je bil izvoljen v upravni odbor, predsednik pa je postal leta 1990. To funkcijo je opravljal do leta 2006. V času njegovega predsedovanja je organizirano delovanje stanovskega društva doživelo veliko lepih uspehov, gospod Andrej Metod Leban pa je bil pobudnik mnogih sprememb in izboljšav. Sodeloval je tudi pri izgradnji industrijske cone na Dobravah ter se zavzemal za poslovno-industrijsko cono v bivši tolminski vojašnici.

Ob uspešnem vodenju lastnega podjetja in zbornice je gospod Leban znal priskočiti na pomoč tudi takrat, ko so se nad ljudi zgrnile različne nesreče. Prav na njegovo pobudo je bila sprožena akcija pomoči obrtnikom ob velikonočnem potresu leta 1998; obrtniki so zbrali preko 100 milijonov SIT denarne pomoči. Podobni akaciji je pomagal organizirati tudi ob potresu leta 2003 in plazu v Logu pod Mangartom.


Območna Karitas Tolmin
– priznanje Občine Tolmin za učinkovito in širokogrudno 15-letno delo v celotnem Zgornjem Posočju

Organizacija, ki s svojo karitativno dejavnostjo že sedemnajsto leto pomaga ljudem v stiski, opravlja veličastno poslanstvo. V njej se združujejo ljudje dobre volje z iskrenimi željami, da bi priskočili na pomoč sočloveku. Zbirati so se začeli ob sobotah na Mostu na Soči, danes pa je njihova dejavnost razvejana od Bovca, Drežnice, Tolmina ter Planote do Baške grape in Trebuše. Kmalu na začetku organiziranega delovanja so priskočili na pomoč beguncem iz bivše Jugoslavije, ki so svoj začasni dom dobili v prostorih tolminske vojašnice. Člani Karitasa so se angažirali na vse načine, da bi olajšali trpljenje ljudi, ki so k nam prišli pretežno iz Bosne in Hercegovine. Zbirali so obleke, hrano ter nudili tudi druge vrste pomoči. Obenem so seveda po svojih najboljših močeh pomagali tudi revnejšim našim družinam. Suhoparna statistika nam razkrije mnoge podatke in oblike pomoči. Organizirali so letovanja za otroke, urejali posvojitve na daljavo, nabavljali šolske potrebščine za otroke in tudi razdeljevali pakete s hrano. Pa še marsikaj bi se našlo.

V območni Karitas Tolmin trenutno deluje kar 71 prostovoljcev, po potrebi pa jih lahko zberejo še dodatnih 42, kar je skupno kar 113 ljudi. V minulem letu so opravili približno 1495 prostovoljnih ur, pri tem pa niso upoštevali obiskov v domovih upokojencev in na domovih bolnih in ostarelih. To človekoljubno vojsko prostovoljcev združujejo ljubezen do bližnjega, dobrosrčnost in čut za človeka, ki je potreben pomoči v materialnem ali duhovnem smislu.


Planinsko društvo Podbrdo
– denarna nagrada Občine Tolmin za 50-letnico delovanja in razvoj potencialov planinstva v Baški grapi

V majhnih krajih, posebno na podeželju, je dejavnost društev nadvse pomembna. Posebno vlogo in tudi dolgoletno tradicijo imajo planinska društva. V Podbrdu je bilo na pobudo Ivana Anderleta ustanovljeno leta 1957, torej letos slavi abrahama, glede na načrte, ki so jih obelodanili, pa se ni bati, da ne bi doživelo tudi stoletnice delovanja. Če bodo le ljudje še živeli v Baški grapi in bodo vsaj tako aktivni, kot so sedanji člani.

Ena prvih akcij ob ustanoviti je bila prenova koče na Črni prsti. Kljub pomislekom zaradi težavnosti in obsežnosti del, je gradnja leta 1959 stekla, zaključila pa se je z adaptacijo zgornjih prostorov leta 1966. Kočo so poimenovali po slavnem tigrovcu Zorku Jelinčiču, obračun opravljenih del pa je pokazal, da so v projekt vložili preko 3000 prostovoljnih delovnih ur. Koča je obratovala vsa leta zelo uspešno, posebej še, ko so dogradili tovorno žičnico, ki je precej olajšala oskrbo.

Leta 2001 je delovanje društva prevzela nova generacija, ki letno opravi več različnih akcij in prireditev. Naloge so si razdelili po odsekih, število članov pa trenutno šteje okrog 170 ljudi. Vse delo še vedno temelji na prostovoljni bazi, čeprav nekatere prireditve že dolgo časa dosegajo profesionalno raven. Na primer gorski tek na Črno prst, ki ga bodo letos organizirali že štirinajstič. Brez dvoma uspešno, kot vsakič.


Folklorno društvo Ivan Laharnar Planota
– denarna nagrada za 50-letnico samorastniškega, kvalitetnega in odmevnega delovanja v Občini Tolmin in izven nje

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani