domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2008


Na 14. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (15. 4. 2008) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Tomaž Poljak (plaketa)
Franc Kranjc (priznanje)
Dejan Testen (priznanje)
Janez Leban (priznanje)
Vokalna skupina Snežet (denarna nagrada)
Društvo KMN Amazonka (denarna nagrada)

 

Obrazložitve:
 

Tomaž Poljak (Prapetno Brdo) – plaketa za prispevek k razvoju Šentviške planote

Gospod Tomaž Poljak je gonilna sila vseh prebivalcev Šentviške planote, ki želijo svoje okolje polepšati, izboljšati in ga narediti atraktivnejšega tako zase kot za obiskovalce iz drugih krajev. Neumorno sodeluje pri vseh delovnih akcijah, bil pa je tudi eden prvih, ki se je na Planoti dokončno ustalil, saj si je zgradil novo hišo v času največjega izseljevanja ljudi v dolino. Bil je eden prvih spodbudnih pokazateljev, da je na Planoti vredno vztrajati in živeti. Trend se je kasneje obrnil in Šentviška planota je danes dokaj gosto poseljena in zgledno urejena. Gospod Poljak je sodeloval pri vseh pomembnejših akcijah. Bil je aktiven pogajalec pri odpiranju obrata tovarne Metalflex na Pečinah, sodeloval je pri asfaltaciji glavne ceste Slap ob Idrijci–Šentviška Gora, izgradnji telefonskega omrežja, vodovoda in druge infrastrukture, pa še kaj bi se našlo. Požrtvovalno je priskočil na pomoč vsakomur, ki je tako pomoč potreboval, na primer s pluženjem ob hudih zimah in drugih naravnih nesrečah.


Franc Kranjc (Pečine) – priznanje za vsestransko delo na Šentviški planoti

Gospod Franc Kranjc izhaja iz skromne kmečke družine. Mladost mu je zaznamovala kruta usoda, saj mu je že zgodaj umrla mati, k sebi pa sta ga vzela stric in teta s Pečin. Pri krušnih starših je bil sprejet s toplino in ljubeznijo, kar ga je oblikovalo v humanega in dobrosrčnega moža, pripravljenega pomagati človeku v stiski. V klenega in ponosnega človeka ga je izoblikovalo tudi trdo kmečko delo. Kot delavec v tovarni Gostol si je sicer prislužil skromno pokojnino, toda svoje zemlje nikoli ni zapustil. Še vedno vztraja na svoji kmetiji, jo skuša vzdrževati in ohranjati. V življenju se je poizkusil tudi kot pisatelj. Vztrajno je beležil dogodke in spomine svojega okolja ter tako ohranil veliko zgodb, ki bi sicer zdrsnile v pozabo. Aktiven je bil v najrazličnejših organih občinske skupnosti, nesebično sodeluje pri vseh projektih, ki so namenjeni povečanju kvalitete življenja na Planoti.


Dejan Testen (Modrej) – priznanje za vsestransko delo na športnem področju

Kako pomembno je mladim ponuditi možnost športnega udejstvovanja prav gotovo ve gospod Dejan Testen, ki trenira mlade kajakaše v Kajakaškem klubu Soške elektrarne – sekcija Most na Soči. Pomen športa za vzgojo duha in zdravega telesa je spoznal že v svoji mladosti, kot aktiven tekmovalec, celo državni reprezentant, ki pa je zaradi spleta okoliščin moral prezgodaj zaključiti svojo kariero. Mladi športniki, s katerimi gospod Testen dela vsak dan, postajajo vse bolj uspešni v različnih kategorijah, nekateri pa segajo že v sam vrh slovenskega kajakaštva. Ker se je dela lotil z neprikritim navdušenjem, se takega elana in zavzetosti hitro navzamejo tudi mladi tekmovalci, pomembni pa niso samo uspehi na tekmah, temveč tudi zdrav način druženja, treniranja v naravi in spoznavanje drugih dežel. Da je cenjen kot trener in dober športni tovariš ter vzgojitelj, kaže tudi prvo mesto v akciji časnika Primorske novice, ko so izbirali najpopularnejšega trenerja.


Janez Leban (Zadlaz - Žabče) – priznanje za vsestransko delo na kulturnem področju

Alternativna kultura je pomemben segment vsakršnega okolja, ko pa govorimo o tovrstnih projektih na Tolminskem, se vedno srečamo z gospodom Janezom Lebanom. V zadnjih letih je aktiven predvsem kot idejni, vsebinski in praktični vodja Centra Mink, ki je s svojo kreativno dejavnostjo poznan tudi v širšem prostoru. Prav omenjeni center, ki ga je z neustrašno in brezkompromisno močjo pomagal ustanoviti, je danes postal multimedijska ustanova ter zbirališče mladih in ustvarjalnih ljudi. Gospoda Lebana kot soorganizatorja srečamo tudi pri drugih dejavnostih. Odmevni so mnogi mednarodni projekti pretežno kulturne narave, kot na primer Festival etnografskega in dokumentarnega filma Vidovin, kantavtorski festival KantOut fest, filmske delavnice v sodelovanju s Kino klubom iz Novega Sada, Akademskim filmskim centrom iz Beograda in Kino ateljejem iz Gorice. Njegovo delo v veliki meri temelji na prostovoljnosti in entuziazmu, saj je mnenja, da področje njegovega delovanja v Tolminu nudi še veliko možnosti za razvoj.


Vokalna skupina Snežet – denarna nagrada za ohranjanje tradicije fantovskega zborovskega petja in širjenja zborovskega petja doma in v tujini

Vokalna skupina Snežet, ki so jo leta 2001 ustanovili fantje iz okolice Tolmina, nadaljuje bogato tradicijo fantovskega zborovskega petja. V času, ko popularna kultura nezadržno duši korenine ljudske tradicije, so mladi glasbeniki pod vodstvom Miloša Lebana svoj projekt zastavili nadvse resno in z veliko muzikalne občutljivosti. Do danes jim je uspelo v svoj repertoar vključiti že preko 100 slovenskih posvetnih, nabožnih, pa tudi dalmatinskih pesmi, z vedrim, sproščenim nastopom pa so razveseljevali poslušalce tako doma kot tudi v tujini. Letno pripravijo okrog 20 nastopov na raznih kulturnih prireditvah, že znamenit in vsako leto težko pričakovan pa je njihov koncert v starem mestnem jedru Tolmina, ki ga pripravijo ob koncu avgusta. Lani so posneli tudi svojo prvo zgoščenko, sodelovali pa so tudi pri dveh dokumentarnih filmih – Hiša na meji in Veliki krvavi punt. V letošnjem letu načrtujejo še veliko nastopov, želijo pa tudi razširiti svoj repertoar z avtorskimi skladbami.


Društvo KMN Amazonka – denarna nagrada za delo na športnem in humanitarnem področju

Uspešna društva imajo na Tolminskem kar bogato tradicijo, Društvo KMN Amazonka pa je v zadnjih letih še posebej aktivno. Skoraj spontano se je rodilo iz ljubezni do malega nogometa, ko so prevzeli organizacijo krajevne prireditve, kmalu pa je preraslo svoje začetne ambicije. Z lastnim delom in sredstvi so zgradili igrišče na Ljubinju, leta 2000 pa so celo pripravili smučišče, kjer se je dalo smučati tudi ob umetni svetlobi. S svojimi na videz drznimi in izvirnimi idejami so dodobra popestrili življenje v kraju. Že nekaj časa društvo prerašča okvir športnega druženja, saj načrtno skrbi za zdravo preživljanje prostega časa najmlajših in tudi zainteresiranih odraslih krajanov. Večkrat pa so se izkazali tudi na dobrodelnih prireditvah, kjer so izkupiček namenili pomoči potrebnim, lani na primer oškodovanim v septembrskih poplavah v Podbrdu.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani