domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

prejemniki nagrad in priznanj leta 2012


Na 16. seji Občinskega sveta Občine Tolmin (24. 4. 2012) je bil sprejet sklep, na podlagi katerega so bile občinske nagrade podeljene naslednjim prejemnikom:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči (plaketa)
Valerij Bizjak (priznanje)
Jožef Dakskobler (priznanje)
Hidria AET d.o.o. (zahvala)

 

Obrazložitve:


Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
– plaketa za dolgoletno vzgojno-izobraževalno in projektno delo

Mostarska osnovna šola že daljše časovno obdobje, predvsem pa v zadnjem desetletju, s celotno svojo dejavnostjo dosega izjemne uspehe, s katerimi vidno prispeva tako k ugledu kraja oziroma šolskega okoliša kot tudi celotne občine. Ni le nadpovprečno kvalitetna v svoji osnovni, to je izobraževalni dejavnosti, kjer šolo odlikujejo predvsem strokovnost, odprtost, sproščen odnos med zaposlenimi, starši in učenci; dobre rezultate dosega tudi v okviru interesnih in projektnih dejavnosti na različnih področjih. Prav preko njih je prepoznavna v širšem slovenskem prostoru, kar dokazujejo tudi mnoge nagrade in priznanja, ki jih je prejela šola ter njeni učenci. Tako matična šola kot tudi vse tri podružnične šole so srce dogajanja v svojem okolišu – tesno sodeljujejo z različnimi organizacijami in društvi, poleg tega na šoli poteka razvejano in kakovostno kulturno dogajanje; prav za uspešno delo na kulturnem področju je šola prejela naziv Kulturna šola leta 2005.

Kosmačeva učna pot, Gozdna učna pot, unikatna biološka učilnica, Ta‛n ta druj iz Tantadrujeve dežele, Mala mostarska miška so le nekateri izmed izjemnih projektov šole, ki krepko presegajo lokalni značaj. Šola že vrsto let sodeluje v projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, katerega glavni namen je še izboljšati življenje in delo šole. Ker dajejo velik poudarek na spoznavanje drugih kultur in jezikov, so že tretje leto vključeni v projekt Comenius, leta 2010 pa je bilo zastavljeno tudi sodelovanje z osnovno šolo iz Boršta pri Trstu, kjer je padel Dušan Munih. Več let je trajal Projekt Zgodovina šole in se leta 2009, ob 190-letnici šolstva na Mostu na Soči, zaključil z izdajo zbornika Med šolskimi klopmi. Leta 2010 je Osnovna šola Dušana Muniha zaradi izjemnega naravoslovnega programa postala tudi INFO točka Triglavskega narodnega parka.


Valerij Bizjak
– priznanje za življenjsko delo na področju humanitarnih dejavnosti

Gospod Valerij Bizjak, prostovoljec in humanitarni delavec, se je s humanitarno organizacijo Rdeči križ prvič srečal kot krvodajalec, kasneje kot socialni delavec, bil je tudi njen predsednik in dolga leta nepoklicni sekretar. Kot sekretar je redno organiziral usposabljanje za prvo pomoč, vsakoletno redno in izredno krvodajalsko akcijo v Tolminu, Kobaridu in Bovcu, srečanje krvodajalcev s podelitvijo priznanj in zbiranje finančnih sredstev v humanitarne namene. Po potresu leta 1976 je kot nepoklicni sekretar Rdečega križa sodeloval s prostovoljci ter vodil delo za oskrbo družin. V tem času je sodeloval tudi pri Občinskem štabu za odpravo posledic potresa – kot tržni inšpektor je bil odgovoren za preskrbo s hrano in ostalimi nujnimi življenjskimi potrebščinami v odročnih predelih Breginjskega kota ter drugod v Posočju. V času nadaljnje obnove je bil 6 let organizator brigad Rdečega križa, opravljal pa je tudi ostale funkcije sekretarja. Sodeloval je tudi pri odpravljanju posledic potresa v Posočju leta 1998 ter zemeljskega plazu leta 2000 v Logu pod Mangartom, kjer je skoraj dva meseca dnevno deloval v 60 kilometrov oddaljenem kraju nesreče, organiziral s štabom civilne zaščite naselitev družin in preskrbo z vsemi bivalnimi potrebščinami. Potres je ponovno prizadel Posočje leta 2004 in gospod Bizjak je zopet nesebično priskočil na pomoč vsaj 250 družinam.

Če je prostovoljstvo sestavni del posameznikovega vsakdanjika, verjetno postane navada, in to tista, ki navdušuje in gane, in ki pravzaprav postane način življenja. Gospod Valerij Bizjak se tudi po upokojitvi predaja prostovoljstvu – vsako leto organizira v odročnih predelih srečanje starejših, bolnih in osamljenih ter oskrbovancev v 3 domovih, obiskuje občane na domu, sodeluje s Centrom za socialno delo, Zdravstvenim domom in patronažo, z občinskimi štabi za civilno zaščito v Bovcu, Kobaridu in Tolminu, s policijo in drugimi humanitarnimi organizacijami.


Jožef Dakskobler
– priznanje za dolgoletno delo na področju športa in prostovoljstva

Prostovoljni gasilec, organizator odmevnih gorskotekaških prireditev, poveljnik civilne zaščite Občine Tolmin, član sveta krajevne skupnosti Podbrdo in član turističnega društva – to so le nekatere izmed dejavnosti g. Jožefa Dakskoblerja, preko katerih si že dolga leta prizadeva za vsestranski napredek in izboljšanje kvalitete življenja, zlasti v Baški grapi. Njegov trud, delavnost in zagnanost ter ljubezen do domačega kraja so ime Baške grape in celotne Tolminske poudarili na svetovnem zemljevidu, ure in ure prostovljnega dela pa pustile neizbrisen pečat in dragocen prispevek k prepoznavnosti »najlepše Grape na svetu«, kot jo rad poimenuje gospod Jožef.

Ljubezen do gora in gorskega teka ga je tako privedla na idejo o organizaciji gorskega maratona štirih občin, katerega organizator je že od leta 2000. Maraton je svoj najsvetlejši trenutek zagotovo doživel leta 2011, ko je gospod Jožef kot glavni organizator s svojo 400-člansko ekipo prostovoljcev na trasi maratona gostil 8. svetovno prvenstvo v gorskem maratonu. Kar 400 maratoncev iz 24 držav sveta je spoznalo Tolminsko, Baško grapo in Podbrdo ter ljubeznivost in gostoljubnost domačinov. Prireditev je zahtevala tisoče prostovoljnih ur, veliko truda, odrekanja in skrbi. Jožetova trma in pripadnost Baški grapi ter dobro sodelovanje z domačini pa dajejo upanje, da bo ta velika prireditev kljub naporom, ki so potrebni za izvedbo, živela še naprej.

Že več kot 40 let je prostovoljni gasilec in član Prostovoljnega gasilskega društva Podbrdo, poveljnik Gasilske zveze Tolmin, v Gasilski zvezi Slovenije pa je član komisije za požare v naravi, član štaba za potrebe velikih intervencij in sodnik gasilsko športnih disciplin. Kraji v grapi so precej oddaljeni od Tolmina, zato je ekipa Prve pomoči Podbrdo še kako dobrodošla. Jožef Dakskobler je kot poveljnik Civilne zaščite Občine Tolmin pobudnik in ustanovitelj omenjene ekipe, ki je usposobljena predvsem za pomoč pri zastojih srca.


Hidria AET d.o.o.
– zahvala za uspešno delo na področju razvoja in ohranjanja znanja na lokalnem nivoju

Hidria AET, ki se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce vžignih sistemov za hladen zagon dizelskih motorjev, že več kot 5 desetletij prispeva pomemben delež h gospodarski sliki širše tolminske regije in tako znatno prispeva k ohranjanju in razvoju lokalnega okolja in družbe, obenem pa je kot odlična in inovativna družba prepoznavna na svetovnem nivoju. Delovanje družbe namreč temelji na stalnem razvoju novih, inovativnih rešitev s področja avtomobilskih tehnologij. O inovativni dejavnosti tako pričajo številne nagrade in priznanja: je večkratna dobitnica najvišjih priznanj, ki jih Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje inovativnim podjetjem za njihovo preteklo delo in prispevek k razvoju slovenskega gospodarstva, in prejemnica priznanja za poslovno odličnost, njeno kompetentnost in učinkovitost pa dokazujejo tudi številni certifikati kakovosti. Stalna potreba po razvoju novih, inovativnih rešitev je botrovala odločitvi, da je bil zgrajen Hidria inštitut za avtomobilsko industrijo, ki je pomembno prispeval k integraciji obstoječega znanja in izkušenj – tako nastajajo inovativni in kreativni produkti. Z izgradnjo inštituta, ki potrebuje in zaposluje najboljše strokovnjake na področju avtomobilskih tehnologij, so se možnosti za zaposlovanje na območju Zgornjega Posočja občutno izboljšale. Tako se že pridobljeno znanje v regiji ohranja in nadgrajuje.

Prepričanje, da lahko posamezno podjetje uspešno posluje le, če diha z lokalnim okoljem in vanj po svojih zmožnostih vlaga, nesporno drži: podjetje je sponzor lokalni skupnosti in njenim aktivnostim s področja šolstva, kulture, športa; odziva se na najrazličnejše dobrodelne akcije, svoja vrata pa pogosto odpira najmlajšim generacijam in jih seznanja, usmerja in navdušuje za nadaljnjo poklicno orientacijo. Tako pomaga dvigovati kakovost bivanja in zadovoljstvo vseh, ki so s podjetjem tako ali drugače povezani.

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani