domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije


Gorenji_Log_08 - Foto: Zoran ŠtantaNAZIV:

Regionalno omrežje kolesarskih povezav
Severne Primorske – Goriške razvojne regije


TERMIN IZVAJANJA:
januar 2014–september 2015


PARTNERJI:

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (nosilka projekta), Občina Ajdovščina, Občina Bovec, Občina Brda, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Tolmin, Občina Vipava, RRA Severne Primorske d.o.o., Razvojna agencija ROD in Posoški razvojni center


NAMEN:

Namen projekta je dvig konkurenčnosti regije v turizmu in razvoj kolesarstva kot pomembnega turističnega produkta, poleg tega pa izboljšanje notranje prometne povezanosti in dostopnosti regije z vidika kolesarskih poti.


CILJI:

  • Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske z navezavami na sosednja in čezmejno območje, s poudarkom na vzpostavitvi povezav med turističnimi območji in posameznimi pomembnimi turističnimi točkami.
  • Priprava programa razvoja turističnega produkta.
  • Operacionalizacija kolesarskega omrežja.
  • Ureditev posameznih kolesarskih povezav (opreme) oziroma točk na obstoječih trasah.


Gorenji_Log_01 - Foto: Zoran ŠtantaVSEBINA:
S projektom Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije so se občine Goriške razvojne regije ob strokovni podpori vseh štirih razvojnih agencij uspešno povezale in začrtale smernice, ki jim bodo sledile pri razvoju kolesarstva in snovanju novih kolesarskih projektov.

Izvedene projektne aktivnosti:

  • Izdelana je bila Zasnova kolesarskega omrežja Severne Primorske, s katero so se v prostor natančneje umestile predlagane državne kolesarske trase na območju regije.
  • Pripravljen je bil program razvoja turističnega produkta, v sklopu katerega so bila postavljena izhodišča in izdelan načrt za enoten in organiziran pristop na ravni celotne regije.
  • Izvedena je bila operacionalizacija regijskega kolesarskega omrežja na več odsekih, v okviru katere sta bili izdelana projektna oz. investicijska dokumentacija za štiri odseke kolesarskih poti v občinah Ajdovščina, Tolmin, Idrija in Nova Gorica.
  • Ureditev štirih pilotnih lokacij (izhodišča/počivališča) na kolesarskih povezavah na območju občin Ajdovščina, Idrija, Tolmin in Mestne občine Nova Gorica. Pilotne lokacije so opremljene z enotno oblikovano opremo, katere načrt ureditve pa upošteva različen značaj lokacij (mestni oz. podeželski) in je kot osnovni koncept ureditve na razpolago tudi ostalim občinam v regiji.


VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA:

Skupna vrednost projekta vključno z davkom na dodano vrednost znaša 229.015,96 EUR, od tega pretežni del (62,94 %) predstavljajo stroški t.i. mehkih vsebin (izdelava zasnove kolesarskega omrežja, program razvoja turističnega produkta, priprava projektne dokumentacije za operacionalizacijo kolesarskih tras, izdelava načrtov za ureditev štirih pilotnih kolesarskih počivališč ter vodenje projekta). Preostalih 37,06 % nastalih stroškov je nastalo s samo izvedbo ureditve štirih kolesarskih počivališč.

Na podlagi uspešne prijave na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija kot nosilka projekta za namen sofinanciranja upravičenih projektnih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) črpala 154.204,51 EUR. Sredstva za kritje ostalih stroškov v skupni višini 74.811,45 EUR pa so iz lastnih sredstev zagotovile občine, partnerice projekta.


VLOGA OBČINE TOLMIN:

S strani Občine Tolmin je bil v izvajanje vseh projektnih aktivnosti vključen oddelek za okolje in prostor. Pri izdelavi zasnove kolesarskega omrežja Severne Primorske in pri oblikovanju programa razvoja turističnega produkta pa sta polega občinske strokovne službe aktivno sodelovala tudi Posoški razvojni center (tudi partner projekta) in Lokalna turistična organizacija Sotočje.

Občina Tolmin je s sodelovanjem v projektu Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije poleg prej navedenih dokumentov pridobila tudi projektno dokumentacijo PZI – Projekt za izvedbo odseka kolesarske poti med Tolminom in Mostom na Soči, ki je bila izdelana v sklopu aktivnosti operacionalizacije regijskega kolesarskega omrežja. Občina Tolmin je izvedla tudi eno od štirih pilotnih investicij, zasnovanih s skupnim načrtom ureditve in enotno oblikovano opremo. Na javni poti Drobočnik–Gorenji Log je občina v središču Gorenjega Loga uredila kolesarsko počivališče. Izvedena dela so obsegala razširitev poti, ki je omogočila ureditev površine z naslonjali za kolesa in informacijsko tablo, ter izvedbo kamnitih stopnic, ki vodijo do s kamnom obloženega zgornjega platoja. Na tem platoju je nameščena iz lesa izdelana miza z dvema klopema, ki ji prijetno senco nudi mogočen oreh.

Za financiranje stroškov izvedbe projektnih aktivnosti je Občina Tolmin vključno z davkom na dodano vrednost zagotovila skupaj 31.221,29 EUR. Od tega je strošek izdelave PZI projektne dokumentacije odseka kolesarske poti med Tolminom in Mostom na Soči, ki jo je izdelalo podjetje Projekt d.d. iz Nove Gorice, znašal 9.516,00 EUR, za ureditev kolesarskega počivališča, ki ga je izvedlo domače podjetje Mizarstvo Leban & Co. d.n.o., pa se je namenilo 18.544,57 EUR (znesek vključuje tako gradbena dela kot opremo). Preostanek sredstev predstavlja delež sofinanciranja skupnih projektnih aktivnosti, ki ga je morala zagotoviti Občina Tolmin. Iz naslova sofinanciranja projekta s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj je Občina Tolmin od nosilke projekta prejela povračilo v skupni višini 17.917,36 EUR.

Točka Gorenji Log 26-8-2015 (5) - Foto: Boštjan Uršič Točka Gorenji Log 26-8-2015 (6) - Foto: Boštjan Uršič Točka Gorenji Log 26-8-2015 (8) - Foto: Boštjan Uršič
Točka Gorenji Log 2-9-2015 (2) - Foto: Boštjan Uršič Točka Gorenji Log 2-9-2015 (9) - Foto: Boštjan Uršič Točka Gorenji Log 2-9-2015 (11) - Foto: Boštjan Uršič
Gorenji_Log_02 - Foto: Zoran Štanta Gorenji_Log_04 - Foto: Zoran Štanta Gorenji_Log_05 - Foto: Zoran Štanta
Točka Gorenji Log 13-12-2015 - Foto: Boštjan Uršič

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 ESRR_Logotip_SLO_barvni

  

ostali projekti  arhiv 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani