domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Program projekta

V luči priprav na obeleževanje naziva je Občina Tolmin v septembru 2015 organizirala delavnico, na kateri so sodelovali predstavniki alpskih mest leta in vabljeni predstavniki različnih ustanov iz lokalnega okolja. S svojimi predlogi in idejami so sooblikovali program aktivnosti v letu 2016. Odločitev občine, da bo dogodke v okviru Alpskega mesta 2016 obeleževala pod krovno tematsko usmeritvijo »zeleno gospodarstvo in družbena odgovornost«, se je na delavnici izkazala kot utemeljena. Po mnenju večine udeležencev lahko k trajnostnem razvoju občine največ prispevajo posamezniki, gonilo razvoja pa je dostikrat prav njihova lastna pobuda. Nabor predlogov je bil pester. Za vsakega od treh vnaprej pripravljenih tematskih sklopov – trajnostna mobilnost, turizem ter mladi in njihova prihodnost v Alpah – pa so se izluščile glavne usmeritve in poudarki.

Uvodna delavnica (foto: Arhiv PRC)

Uvodna delavnica (Foto: Arhiv PRC) Uvodna delavnica (Foto: Arhiv PRC)


Mobilnost

Bohinjska proga je pomemben kulturnozgodovinski, hkrati pa razvojni element tako turizma kot trajnostne mobilnosti. V okviru Operativne iniciative in ob sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo ter Slovenskih železnic bo poudarek namenjen izboljšavi obstoječih storitev za potnike in njihovi nadgradnji. Občina se namerava vključiti tudi v pobude uvajanja infrastrukture za električna vozila in električne mobilnosti kot sistema prihodnosti. Za celovit pogled te tematike bo izdelana tudi celostna prometna strategija.

Bohinjska proga (foto: Leon Hmeljak)

Bohinjska proga (Foto: Leon Hmeljak)


Turizem

Leto 2016 je leto obletnic – 100 let Javorce, 110 let Bohinjske proge, če omenimo samo dve najbolj odmevni. Območje občine Tolmin je v zadnjih letih tako vse bolj prepoznavno v turističnem smislu in blagovna znamka Alpskega mesta leta 2016 bo samo še en dodaten argument za boljše pozicioniranje na zemljevid destinacij. Celotno območje občine je med drugim tudi del biosfernega rezervata Julijske Alpe. Gre za UNESCO-vo zaščito sobivanja človeka in narave, ki je v svetu dobro poznana, pri nas pa jo še moramo bolje spoznati ter jo uporabiti v promocijske namene. Ob vsem tem bi radi poudarili tudi ponudbo lokalne hrane, po kateri gostje vedno pogosteje povprašujejo, ni pa prav pogosto del gostinske ponudbe. Ob vsem tem bodo splošna promocija in predstavitve na najrazličnejših dogodkih dobrodošla popotnica za prihodnja leta.

Javorca (foto: Uroš Švigelj)

Javorca (Foto: Uroš Švigelj)


Mladi

Mladi so vir idej, pogosto pa je njihov glas razpršen, zato je potrebno sodelovanje. Program za mlade je izhodišče, s katerim občina opredeli prioritete in način sodelovanja z mladimi. Poleg priprave slednjega pa je ena izmed pobud usmerjena tudi v vzpostavljanje t.i. coworking centra, kjer bi se na kreativen način razvijale podjetniške pobude. V spodbudnem okolju je aktivni pristop mladih predpogoj za njihovo osebno uspešnost in zadovoljstvo.

Mladi v občini Tolmin (foto:Tatjana Šalej Faletič)

Mladi v občini Tolmin (Foto: Tatjana Šalej Faletič)

 

Programski okvir bodo zaznamovale aktivnosti, ki se vežejo zlasti na ponovno obujanje različnih oblik javnega prevoza, tako tradicionalnih kot alternativnih. Veliko priložnost na področju razvoja trajnostne mobilnosti ponuja Bohinjska proga.

Kot priložnosti v turizmu se izpostavljata področji lokalne gastronomske ponudbe ter razvoja razpršenih namestitvenih zmogljivosti za večje skupine. Slednja v nekaterih državah predstavlja primere dobre prakse za hribovita in odmaknjena območja. Izziv letošnjega leta predstavlja tudi širša prepoznavnost UNESCO-vega programa Človek in biosfera (Man and Biosphere – MAB); med biosferne rezervate tega programa se namreč uvršča tudi območje občine Tolmin.

Tolmin - Alpsko mesto leta 2016, program

V letu 2016 se Tolminu obeta pestro dogajanje tudi na področju mladinske politike. Mladi naj bi zaključili s pripravo Strategije za mlade, tekle bodo priprave na vzpostavitev mladinskega sveta občine Tolmin, urejali se bodo uporabni prostori za mlade s podjetniško idejo, torej prostorov za coworking ter aktivno povezovanje mladih z lokalnim podjetniškim okoljem.

Tolmin - Alpsko mesto leta 2016, letak

Alpsko mesto leta 2016, letak (sprednja stran) Alpsko mesto leta 2016, letak (zadnja stran) 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani