domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

javne službe

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi ali je tako določeno z zakonom, tudi z ustanavljanjem javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in javnih agencij. Ustanovi jih občinski svet z odlokom, s katerim določi načine, oblike in pogoje njihovega izvajanja.

Za namen izvajanja javnih služb so v občini Tolmin ustanovljene naslednje pravne osebe:

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani