domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

svet krajevnih skupnosti

Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. Sestavljajo ga predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Svet daje mnenje občinskim organom in delovnim telesom o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in prostorsko ureditev občine.

Člani sveta krajevnih skupnosti v mandatnem obdobju 2014–2018 so:

 • Matej OBREKAR (predsednik KS Dolenja Trebuša)
 • Branko BIZJAK (predsednik KS Dolje-Gabrje)
 • Franc LIČER (predsednik KS Gorenja Trebuša)
 • Irena ŠTENKLER (predsednica KS Grahovo ob Bači)
 • Zdenko TORKAR (predsednik KS Hudajužna - Obloke)
 • Klavdij CENCIČ (predsednik KS Idrija pri Bači)
 • Andrej KUTIN (predsednik KS Kamno-Selce)
 • Nejc BOROVNIČAR (predsednik KS Kneža)
 • Nataša HVALA (predsednica KS Ljubinj)
 • Dušan JERMOL (predsednik KS Most na Soči)
 • Ana JEKLIN KRANJC (predsednica KS Pečine)
 • Tomaž ŠTENKLER (predsednik KS Podbrdo)
 • Andrej LEBAN (predsednik KS Poljubinj)
 • Boža KIKELJ (predsednica KS Ponikve)
 • Ivan KEMPERLE (predsednik KS Rut-Grant)
 • Špela MRAK (predsednica KS Slap ob Idrijci)
 • Franc PETERNELJ (predsednik KS Stržišče)
 • Gregor LAPANJA (predsednik KS Šentviška Gora)
 • Nataša KOCIČ (predsednica KS Tolmin)
 • Žiga KOVAČIČ (predsednik KS Tolminski Lom)
 • Marko KRIVEC (predsednik KS Volarje)
 • Aleš BIZJAK (predsednik KS Volče)
 • Jerneja PAVŠIČ ŠTRUKELJ (predsednica KS Zatolmin)
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani