domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, ki jih imenuje svet. Predsednika in njegovega namestnika se imenuje po možnosti izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Člane in njihove namestnike predlaga svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, komisiji pa politične stranke, druge organizacije v občini in občani.

Naloge in pristojnosti občinske volilne komisije so določene v Zakonu o lokalnih volitvah.

Člani občinske volilne komisije so:

  • Tatjana Lipušček, predsednica
  • Dušan Makuc, namestnik predsednice
  • Alojz Zorjan, član
  • Klavdio Lipušček, namestnik člana
  • Jože Četrtič, član
  • Simona Kutin, namestnica člana
  • Primož Barbič, član
  • Erik Kragelj, namestnik člana

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani