domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

štab civilne zaščite

Občina ima štab civilne zaščite, ki izvaja operativno-strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Štab ima poveljnika; skupaj s poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

Poverjeniki za civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.

Člani OBČINSKEGA ŠTABA ZA CZ Tolmin so:

 • Jožef DAKSKOBLER, Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo (poveljnik )
 • Jožef URŠIČ, Žagarjeva ulica 3, 5220 Tolmin (namestnik poveljnika)
 • Berti RUTAR, Tumov drevored 23a, 5220 Tolmin
 • Viktor KRAVANJA, Prekomorskih brigad 7, 5220 Tolmin
 • Miranda LEBAN, Poljubinj 26a, 5220 Tolmin
 • Aleš POLJAK, Prapetno Brdo 17a, 5283 Slap ob Idrijci
 • Nikolaj MAVER, Grant 1b, 5242 Grahovo ob Bači
 • Vladimir KOŠIČ, Bazoviška ulica 15, 5220 Tolmin
 • Danijel VRAČUN, Dvor 44a, 5230 Bovec
 • Teja HVALA,  Trg m. Tita 15, 5220 Tolmin
 • Kristina RUTAR GABRŠČEK, Ulica Albina Rejca 8, 5220 Tolmin

 


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani