domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

22. seja Občinskega sveta Občine Tolmin
 
4. april 2017, zaključena

DNEVNI RED

 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
 2. Razprava in sklepanje o zapisniku 21. seje občinskega sveta.
 3. Vprašanja in predlogi.
 4. Razprava in sklepanje o Odloku o zaključnem računu Občine Tolmin za leto 2016, v prvi obravnavi.
 5. Razprava in sklepanje o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi.
 6. Seznanitev s poslovnim poročilom Javnega zavoda LTO Sotočje Kobarid – Tolmin za leto 2016 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016).
 7. Poročilo Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2016 (gradivo je priloženo k predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2016) ter razprava in sklepanje o predlogu Letnega delovnega načrta Javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2017.
 8. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Tolmin o nadzoru izvajanja postopkov odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v obdobju od leta 2014 do 2016.
 9. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe Sklepa o določitvi višine odškodnine za odkup zemljišč, po katerih potekajo že zgrajene, kategorizirane lokalne ceste in javne poti v občini Tolmin.
 10. Volitve in imenovanja.
 11. Razprava in sklepanje o predlogu za prejemnike nagrad Občine Tolmin v letu 2017.
 
zapisnik

Zapisnik 22. seja OS (4.4.2017)[9].pdf 6.08 MB
 
zvočni posnetek

22. seja OS, 4.4.2017.mp3 138.82 MB

 
sklic seje in gradivo

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani