domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

23. seja Občinskega sveta Občine Tolmin
 
30. maj 2017, zaključena

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Razprava in sklepanje o zapisniku 22. seje občinskega sveta.
  3. Vprašanja in predlogi.
  4. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče.
  5. Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji Občine Tolmin.
  6. Razprava in sklepanje o predlogu spremembe cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki.
  7. Volitve in imenovanja.
  8. Premoženjsko pravne zadeve. 
 
zapisnik

Zapisnik 23 . seja OS (30.5.2017).pdf 9.85 MB
 
zvočni posnetek

Zvočni Posnetek, 23, seja OS, 30.5.2017.mp3 127.21 MB

 
sklic seje in gradivo

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani