domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

24. seja Občinskega sveta Občine Tolmin
 
29. junij 2017, zaključena

DNEVNI RED

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
  2. Razprava in sklepanje o zapisniku 23. seje občinskega sveta.
  3. Vprašanja in predlogi.
  4. Razprava in sklepanje o Odloku spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
  5. Poročilo PP Tolmin o letu 2016.
  6. Razprava in sklepanje o Lokalnem programu za mlade v Občini Tolmin 2017 - 2022.
  7. Volitve in imenovanja.
  8. Premoženjsko pravne zadeve
 
zvočni posnetek

Zvočni posnetek, 24. seja OS, 29.6.2017.mp3 136.25 MB

 
sklic seje in gradivo

 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani