domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

urad župana

V okviru urada deluje pravna služba, ki sodeluje z oddelkom za gospodarstvo, negospodarstvo in finance ter oddelkom za okolje in prostor.

Davorin Simčič
direktor občinske uprave
direktor@tolmin.si
05 381 95 18

Miran Mavri
pravna služba
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14

Sanja Sivec Levpušček
pravna služba
sanja.sivec-levpuscek@tolmin.si
05 381 95 32

Špela Kranjc
odnosi z javnostmi in protokol
spela.kranjc@tolmin.si
05 381 95 33

Blanka Sovdat
premoženjske zadeve
blanka.sovdat@tolmin.si
05 381 95 17

Martina Špolad
tajnica župana in občinskega sveta
martina.spolad@tolmin.si
05 381 95 03

Katja Gaberšček
tajnica oddelkov
katja.gaberscek@tolmin.si
05 381 95 16

Mateja Ličer
arhiv in tajnica oddelkov
mateja.licer@tolmin.si
05 381 95 00


Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin
v 6. členu določa, da urad župana opravlja naloge za župana, občinski svet in njegove organe, skrbi za zadeve, pomembne za delo občinske uprave, sodeluje s krajevnimi skupnostmi, pripravlja akte s svojega delovnega področja ter opravlja druge naloge po nalogu župana in direktorja. Skrbi tudi za občinske protokolarne dogodke.

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani