domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

oddelek za okolje in prostor

Oddelek za okolje in prostor vodi vse aktivnosti, vezane na področje varovanja in ravnanja z okoljem ter rabe prostora. Vsebinsko pokriva področje komunalnega gospodarstva, cestne infrastrukture in urbanizma.

mag. Miran Drole
vodja oddelka za okolje in prostor
miran.drole@tolmin.si
05 381 95 25

Zoran Štanta
urbanizem
zoran.stanta@tolmin.si
05 381 95 02

Milena Leban
komunalno gospodarstvo
milena.leban@tolmin.si
05 381 95 26

mag. Darko Hrast
cestna infrastruktura
darko.hrast@tolmin.si
05 381 95 21

Borut Rovšček
investicije
borut.rovscek@tolmin.si
05 381 95 13

Boštjan Uršič
investicije
bostjan.ursic@tolmin.si
05 381 95 15

Nataša Humar
projekti
natasa.humar@tolmin.si
05 381 95 04


8. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tolmin določa, da oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na okolje in prostor. V okviru teh nalog pripravlja predlog prostorskih sestavin planskih aktov občine ter njihovih sprememb in dopolnitev, prostorskih izvedbenih aktov ter drugih strokovnih podlag s področja prostorskega planiranja, urbanističnega načrtovanja, varstva okolja in gospodarske infrastrukture.

Opravlja strokovne, organizacijsko-tehnične, upravne in administrativne zadeve na področjih urejanja prostora, varstva okolja, stanovanjskih zadev in gospodarske infrastrukture ter naloge za sklad stavbnih zemljišč občine.

Izvaja investicije na področju graditve stanovanj, urejanja občinskih javnih cest, urejanja stavbnih zemljišč in investicije na drugih področjih iz občinske pristojnosti; spremlja tudi investicijske dejavnosti iz drugih področij,

Skrbi za programsko usklajevanje varovanja naravne in kulturne dediščine ter opravlja druge naloge s področja varstva okolja, urejanja prostora in gospodarske infrastrukture po nalogu župana.

 
 

 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani