domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin je bil ustanovljen za opravljanje upravnih, administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih nalog na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti ter za upravljanje objektov, namenjenih izvajanju teh dejavnosti na območju občine Tolmin. Letni program športa ter letni program kulture sprejme občinski svet praviloma v sklopu obravnave in sprejema občinskega proračuna.

Občina Tolmin je Zavod za kulturo, šport in mladino ustanovila z odlokom leta 2011, in sicer s spremembo dotednajega Zavoda za šport Občine Tolmin, ki je bil ustanovljen leta 2002.

 

Naziv: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin

Skrajšani naziv: Zavod KŠM Tolmin

Sedež zavoda: Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 381 16 83, 041 695 675

Faks: 05 381 16 84

Spletni naslov: www.ksm.si

Elektronski naslov: zavod.sport.tolmin@siol.net

Matična številka: 1197339

Davčna številka: 14541556

Transakcijski račun: 01328-6030723204 (Banka Slovenije)

Direktor: Branko Velišček
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani