domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

LTO Sotočje (Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid - Tolmin)

Sotočje Kobarid - Tolmin je lokalna turistična organizacija, zavod za pospeševanje turizma na območju občin Kobarid in Tolmin. Ustanovljen je bil z namenom krepiti konkurenčni položaj turističnih ponudnikov na trgu, prispevati k skupnemu gospodarskemu razvoju občin in izboljševati kvaliteto življenja občanov.

Lokalno turistično organizacijo Sotočje Kobarid - Tolmin sta ustanovili Občina Kobarid in Občina Tolmin z odlokom leta 2002.

 

Naziv: Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid - Tolmin

Skrajšani naziv: LTO Sotočje

Sedež zavoda: Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 380 04 80

Faks: 05 380 04 83

Spletni naslov: http://www.dolina-soce.com/

Elektronski naslov: info@lto-sotocje.si, info.kobarid@lto-sotocje.si

Matična številka: 1471309

Davčna številka: 37797417

Transakcijski račun: 01328-6030216961 (Banka Slovenije)

Vršilec dolžnosti direktorja: Mateja Leban


SEJE SVETA ZAVODA

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani