domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Posoški razvojni center

Temeljni namen javnega zavoda Posoški razvojni center je skrb za skladen in pospešen družbeno-ekonomski in gospodarski razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Področja delovanja PRC-ja so: skrb za pospeševanje razvoja podjetništva, aktivnosti na področju razvoja človeških virov in podeželja ter skrb za kakovostni trajnostni razvoj v Zgornjem Posočju.

Posoški razvojni center so leta 1999 z odlokom ustanovile vse tri posoške občine: Bovec, Kobarid in Tolmin.

 

Naziv: Posoški razvojni center

Skrajšani naziv: /

Sedež: Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Poslovni prostori: Ulica padlih borcev 1 b in 1 c, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 384 15 00

Faks: 05 384 15 04

Spletni naslov: http://www.prc.si/

Elektronski naslov: info@prc.si

Matična številka: 1414933

Davčna številka: 32155425

Transakcijski računi:

01246-6030216808 (Banka Slovenije)
01246-6000000241 (Banka Slovenije)
01246-6000000338 (Banka Slovenije)

Direktor:  mag. Almira Pirih
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani