domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Zdravstveni dom Tolmin

Zdravstveni dom Tolmin je bil ustanovljen za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.
Dejavnost zavoda in lokacije, na katerih izvaja dejavnost, so določene v statutu zavoda.

Javni zavod Zdravstveni dom Tolmin so z odlokom leta 2001 v obliki, v kateri obstaja danes, ustanovile vse tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

 

Naziv: Zdravstveni dom Tolmin

Skrajšani naziv: ZD Tolmin

Sedež zavoda: Prešernova 6 a, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 388 11 20 (uprava)

Faks: 05 381 02 66

Spletni naslov: /

Elektronski naslov: zd.uprava@zd-tolmin.si

Matična številka: 5107156

Davčna številka: 51727781

Transakcijski račun: 01328-6030924673 (Banka Slovenije)

Zakoniti zastopnik: Gaudencio Lucas Triep, dr. med., specialist pnevmolog

 

SEJE SVETA ZAVODA

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani