domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Glasbena šola Tolmin

Občina Tolmin je na področju glasbenega šolstva ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Tolmin. Zavod organizira delo in izvaja javno veljavni izobraževalni program za glasbene šole v Tolminu, kjer je sedež zavoda, na Mostu na Soči in v Podbrdu, lahko pa tudi v drugih občinah.

Glasbeno šolo Tolmin je z odlokom v obliki, v kateri obstaja danes, ustanovila Občina Tolmin leta 1997.

 

Naziv: Glasbena šola Tolmin

Skrajšani naziv: /

Sedež zavoda: Prešernova ulica 4, 5220 Tolmin

Telefon:

(05) 381 12 60
(05) 381 12 61
(05) 381 12 65 (ravnateljstvo)

Faks: 05 381 12 61

Spletni naslov: http://www.gs-tolmin.si/

Elektronski naslov: gs.tolmin@guest.arnes.si

Matična številka: 5690919

Davčna številka: 23727381

Transakcijski račun: 01328-6030713407 (Banka Slovenije)

Ravnateljica: Maja Klanjšček

 

SEJE SVETA ZAVODA

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani