domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Tolminski muzej

Javni zavod Tolminski muzej ohranja, varuje in prezentira (premično) kulturno dediščino Zgornjega Posočja, in sicer z razstavami in zbirkami, založniško ter pedagoško dejavnostjo (izvajanje pedagoških programov za otroke in odrasle). Zavod upravlja oz. strokovno nadzoruje tudi več zunanjih zbirk in objektov na področju vseh treh posoških občin. Opozarja na pomen kulturne dediščine in njeno vlogo v preteklosti.

Leta 1951 je bil odprt Muzej za Tolminsko, ki je kot samostojna institucija deloval do leta 1958, ko je bil priključen Goriškemu muzeju. Aprila 2000 je Tolminski muzej ponovno postal samostojni javni zavod s sedežem v Coroninijevi graščini sredi Tolmina – z odlokom ga je ustanovila Občina Tolmin.

 

Naziv: Tolminski muzej

Skrajšani naziv: /

Sedež zavoda: Mestni trg 4, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 381 13 60

Faks: 05 381 13 61

Spletni naslov: http://www.tol-muzej.si/

Elektronski naslov: muzej@tol-muzej.si

Matična številka: 1510592

Davčna številka: 65295609

Transakcijski račun: 01328-6030380891 (Banka Slovenije)

Direktorica: mag. Damjana Fortunat Černilogar

 

SEJE SVETA
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani