domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Javni zavod Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin deluje na področju vseh treh posoških občin; poleg osrednje knjižnice v Tolminu delujejo še oddelki: Krajevna knjižnica v Kobaridu, Krajevna knjižnica v Bovcu ter Potujoča knjižnica. Dostavna knjižnica, oddelek knjižnice v Tolminu, pa je namenjena prebivalcem občine Tolmin, ki živijo v težje dostopnih vaseh, do katerih ne vozijo javna prevozna sredstva, ter invalidom in bolnikom. 

V preteklosti je delovala samostojna ljudska knjižnica, ustanovljena 1947, zavod Ljudska knjižnica Tolmin pa je bil ustanovljen leta 1962. Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so knjižnico v obliki, v kateri obstaja danes, ustanovile z odlokom leta 1999.

 

Naziv: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Skrajšani naziv: Knjižnica Tolmin

Sedež zavoda: Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 381 15 26 (uprava)

Faks: 05 388 32 13

Spletni naslov: http://www.tol.sik.si/

Elektronski naslov: knjiznica@tol.sik.si

Matična številka: 5052980

Davčna številka: 94679479

Transakcijski račun: 01328-6030374586 (Banka Slovenije)

Direktorica: Jožica Štendler

 

SEJE SVETA ZAVODA
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani