domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

OŠ Podbrdo

Občina Tolmin je na področju osnovnega šolstva, vzgoje in varstva predšolskih otrok ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo. V okviru šole deluje še enota vrtca v Podbrdu.

Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo je bila v obliki, v kateri obstaja danes, ustanovljena z odlokom leta 1997.

 

Naziv: Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo

Skrajšani naziv: OŠ Podbrdo

Sedež zavoda: Podbrdo 32, 5243 Podbrdo

Telefon: (05) 380 85 30, 041 360 732

Faks: 05 380 85 34

Spletni naslov: http://www.o-podbrdo.ng.edus.si/

Elektronski naslov: os.podbrdo@guest.arnes.si

Matična številka: 5088011

Davčna številka: 86390465

Transakcijski račun: 01328-6030683822 (Banka Slovenije)

Ravnateljica: Polona Kenda


 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani