domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

OŠ Most na Soči

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna Šola Dušana Muniha ima poleg centralne šole na Mostu na Soči še tri podružnične šole, in sicer v Podmelcu, Dolenji Trebuši in na Šentviški Gori, ter enoto vrtca na Mostu na Soči z oddelki v Podmelcu, Dolenji Trebuši in na Šentviški Gori.

Osnovno šolo je v obliki, v kateri obstaja danes, z odlokom ustanovila Občina Tolmin leta 1997.

 

Naziv: Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Skrajšani naziv: OŠ Most na Soči

Sedež zavoda: Most na Soči 18 a, 5216 Most na Soči

Telefon: (05) 384 15 60

Faks: 05 384 15 70

Spletni naslov: http://www.os-mostnasoci.si/

Elektronski naslov: info@os-mostnasoci.si

Matična številka: 5089506

Davčna številka: 59594063

Transakcijski račun: 01328-6030683725 (Banka Slovenije)

Ravnatelj: Ciril Makovec 
 

SEJE SVETA ZAVODA

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani