domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Vrtec Tolmin

Na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok je Občina Tolmin ustanovila javni vzgojno-varstveni zavod VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin z zunanjima enotama v Volčah in na Volarjih.

Vrtec je bil v obliki, v kateri obstaja danes, z odlokom ustanovljen leta 1997.

 

Naziv: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin

Skrajšani naziv: Vrtec Tolmin

Sedež zavoda: Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 388 10 14, 041 601 220

Faks: 05 388 10 41

Spletni naslov: http://www.vrtec-tolmin.si/

Elektronski naslov: vrtec.tolmin@guest.arnes.si

Matična številka: 5269792

Davčna številka: 36985198

Transakcijski račun: 01328-6030642306 (Banka Slovenije)

Ravnateljica: Alenka Velušček

 

SEJE SVETA ZAVODA

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani