domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

Komunala Tolmin

Javno podjetje Komunala Tolmin d. o. o. opravlja komunalno dejavnost na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Podjetje opravlja naslednje dejavnosti: distribucija vode, odvajanje in čiščenje odpadnih voda; zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov; pokopališka in pogrebna dejavnost; čiščenje in vzdrževanje javnih in zelenih površin; upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav; vodenje celotne investicijske dejavnosti za infrastrukturne objekte.

Leta 1994 je bilo podjetje z odlokom statusno preoblikovano v Javno podjetje Komunala Tolmin, organizirano kot delniška družba, v letu 2010 pa se je na podlagi Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d. d. in ustanovitvi skupnega organa podjetje statusno preoblikovalo iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Podjetje je v pretežni lasti Občine Tolmin – njen lastniški delež znaša 57,77 %.

 

Naziv: Komunala Tolmin, javno podjetje, d. o. o.

Skrajšani naziv: Komunala Tolmin, d. o. o.

Sedež: Poljubinj 89 h, 5220 Tolmin

Telefon: (05) 381 93 00

Faks: 05 388 10 25

Spletni naslov: http://www.komunala-tolmin.si/

Elektronski naslov: info@komunala-tolmin.si

Matična številka: 5077532

Davčna številka: 97143499

Transakcijski račun:

05100-8010757874 (Abanka Vipa d.d.)
04753-0000100881 (Nova kreditna banka Maribor d.d.)

Direktor: Berti Rutar
 

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani