domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin


telefon: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

CPS Tolmin, logotip (RGB, vecji)

 Mladi2016_logo

Povezava na vstopno točko do portala eGradiva - dostop do gradiv za seje občinskega sveta in delovnih teles za registrirane uporabnike

dežurstva
uporabno
povezave

KS Slap ob Idrijci

Naselja, ki jih obsega: Roče, Slap ob Idrijci

Površina: 7 km²

Sedež: Slap ob Idrijci 28a, 5283 Slap ob Idrijci

Telefon: /

Elektronski naslov: ks.slap-ob-idrijci@tolmin.si

Spletni naslov: /

Matična številka: 5021103

Davčna številka: 80966837

Transakcijski račun: 01328-6450853872 (Banka Slovenije)

 

Člani sveta KS Slap ob Idrijci:

Špela MRAK (predsednica)
Zlatko BREMEC (podpredsednik)
Melita PAVŠIČ LEVPUŠČEK
(tajnik)
Špela KOREN
Bogdan KOSMAČ

aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani