Izdelava drugih in tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin (SD OPN 2 in SD OPN 3)

6. 4. 2022 Špela K. (Urad župana) 133
06.04.2022
Javna naročila
19.05.2022 do 09:00
05.04.2022
JN002183/2022-B01
Povezava
Barbara Mozetič, Komunala Tolmin
info@komunala-tolmin.si
05 381 93 00