Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - cesta (k. o. Most na Soči)

1. 12. 2021 Špela K. (Urad župana) 94
01.12.2021
Objave in pozivi
31.12.2021 do 23:59
478-0197/2013
26.11.2021
Miran Mavri
miran.mavri@tolmin.si
05 381 95 14