Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra - cesta (k. o. Tolmin)

30. 12. 2021 Špela K. (Urad župana) 93
30.12.2021
Objave in pozivi
19.01.2022 do 23:59
478-0060/2021
24.12.2021
Davor Simčič
davor.simcic@tolmin.si
05 62 02 382