Sklep o zavrnitvi predloga za odvzem statusa javnega dobra v k. o. Tolmin

30. 12. 2021 Špela K. (Urad župana) 90
30.12.2021
Objave in pozivi
19.01.2022 do 23:59
24.12.2021
Davor Simčič
davor.simcic@tolmin.si
05 62 02 382