domov kazalo o strani

Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2
5220 Tolmin
tel: 05 381 95 00
faks: 05 381 95 23
e-pošta: info@tolmin.si

dežurstva
uporabno
povezave

domov >
novice in obvestila

Februarski žledolom, ki je v večjem delu Slovenije povzročil ogromno škodo, je hudo prizadel tudi nekatera območja tolminske občine. Najhuje je bilo na Šentviški planoti, v Gorenji Trebuši, Tolminskem in Kanalskem Lomu. Sledi čas za zbiranje ocen škode in dolgotrajno odpravljanje posledic, pa tudi za analizo sistema zaščite in reševanja v občini.

Zaradi razveljavitve Zakona o davku na nepremičnine, bo odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izvedena skladno z občinskim odlokom. Rok za predložitev podatkov o spremembah ter vlog za oprostitve plačila za leto 2014 se izteče 30. aprila.

Na 31. seji občinskega sveta 27. marca so med drugim potrdili mandat novi članici, sprejeli rebalans proračuna Občine Tolmin za leto 2014 in zaključni račun za leto 2013, se seznanili s poročili o delu nekaterih javnih zavodov in izbrali nova predstavnika občine v Svetu zavoda LTO Sotočje Kobarid-Tolmin.

Direkcija RS za ceste je s prvo fazo celovite rekonstrukcije državne ceste na 6,5-kilometrskem odseku Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša začela marca lani. Projekt, ki ga pretežno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, bo predvidoma zaključen oktobra prihodnje leto, v tem trenutku pa je izvedenih več kot 60 odstotkov načrtovanih del.

Organizatorji morajo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi pridobiti dovoljenje občine, na območju katere se prireditev odvija. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo pripravili obvestilo, v katerem so povzeta ključna določila uredbe, na podlagi katere občina ta dovoljenja izdaja. Hkrati želimo organizatorje opozoriti, da je vlogo treba predložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.


ostale novice in obvestila arhiv novic in obvestil
napovednik dogodkov
Trenutno v tej rubriki ni aktualnih objav.

ostali dogodki arhiv dogodkov
 
aktualno predstavitev organiziranost objave e-občina predpisi
domov kazalo o strani