Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG05)

Pravna podlaga