Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska zazidava Modrej (MD 40)

Pravna podlaga