Sklep o lokacijski preveritvi LP 02 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v delu EUP TO-37