Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o noveli Zakona o vodah

Pravna podlaga