Dela na cesti Idrija pri Bači–Ponikve zaključena

25. 7. 2017 75