Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

8. 9. 2017 789
08.09.2017
Namere, odločbe, pobude
13.11.2017 do 00:01
08.09.2017