Prevoznost cest na območju občine Tolmin

23. 6. 2015 169