Izbrani letošnji občinski nagrajenci in sprejet proračun v prvi obravnavi

26. 4. 2015 23